โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ by Mind Map: โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

1. cotylodon ใบเลี้ยง

1.1. ทำหน้าที่สะสมอาหารเพื่อเลี้ยงต้น

2. bract กาบใบประดับ

2.1. ทำหน้าที่ช่วยล่อเเมลง

3. foligate ใบไม้ใบพืช

4. simpple leaf ใบเดี่ยว

4.1. ใบที่มีใบเดียวติดอยู่กับก้านใบ

5. compound leaf ใบประกอบ

5.1. ใบที่เเยกออกตั้งเเต่ 2 ใบขึ้นไปอยู่ติดกับก้านใบเดี่ยว

6. Leaflet ใบย่อย

7. petiolule ก้านใบ

7.1. ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างลำต้นกับใบที่ที่ไม่มีก้านใบ

8. modified ใบที่ทำหน้าที่พิเศษ

9. carnivorous leaf ใบจับเเมลง

10. leaf spine หนาม

10.1. ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสัตว์

11. eaf tendrll มือเกาะ

11.1. ทำหน้าที่่หยึดและพยุงลำต้นสูงขึ้น

12. scale leaf ใบเกล็ด

12.1. ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้เเก่ตาเเละยอดอ่อน