ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. สภาพไฟ้า

1.1. - เป็นกลางทางไฟฟ้า - เป็นลบ ( จะสูญเสียประจุ+ ) - เป็นบวก ( จะสูญเสียประจุ- )

2. ประจุไฟฟ้ามี2ชนิด

2.1. ประจุ + คือ +1.6คูณ10กำลัง-19C มวล 1.67คูณ10กำลัง-27kg ประจุ - คือ -1.6คูณ10กำลัง-19C มวล 9.1คูณ10กำลัง-31kg

3. แรงไฟฟ้า

3.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า - แรงดูด ➡ ประจุต่างชนิดกัน - แรงผลัก ➡ ประจุเหมือนกัน #อยู่ใกล้มรแรงมาก

4. กฎของคูลอมป์ F = KQ1Q2 / Rกำลัง2

5. สนามไฟฟ้า (E) E = KQ / Rกำลัง2 ทิศทางของE ออกจาก + , เข้าหา -

6. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน E = ΔV / d E มีหน่วย N/C E มีหน่วย V/m

7. สนามไฟฟ้าขนาดคงที่ EA = EB = EC = ED #เส้นสมศักย์=เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

8. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ E = KQ / Rกำลัง2 Ein = 0 Eผิว = Emax = KQ / rกำลัง2

9. ศักย์ไฟฟ้า V = kQ / R หน่วย V

10. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ V = kQ / Rกำลัง2 Vin = Vผิว

11. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ C = Q / V Q = CV V = Q / C # VมากQมาก , Vน้อยQน้อย U = เศษ1ส่วน2 CVกำลัง2 U =เศษ1ส่วน2 Qกำลัง2 / C

12. น.ส.ยุพารัตน์ จินดาธรรม เลขที่ 34 ม.6/1