ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. แรงไฟฟ้า/แรงคลูลอมบ์

1.1. แรงดูด

1.2. แรงผลัก

2. ศักย์ไฟฟ้า

2.1. สูตร V=kq/r มีหน่วยเป็น V

2.2. เเทนค่าคิดเครื่องหมายประจุ

2.3. เป็นปริมาณ Scalar

3. สภาพไฟฟ้า

3.1. เเรงไฟฟ้า

3.2. แรงคลูลอมบ์

3.3. เป็นการทางไฟฟ้า

3.4. เป็นลบ (สูญเสียประจุลบ)

4. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

4.1. ข้างในวงกลม V มีค่ามากที่สุด

4.2. สูตร V=kq/r

4.3. V พื้นที่จะคงที่และมีค่ามากที่สุด

5. ประจุไฟฟ้า

5.1. ประจุลบ

5.2. ประจุบวก

6. สนามไฟฟ้า

6.1. *สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดตัวนั้น

6.2. สูตร E=KQ ส่วน R กำลัง 2

7. การรวมตัวเก็บประจุ

7.1. ต่อแบบอนุกรม

7.2. ต่อแบบขนาน