Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
B Youth by Mind Map: B Youth

1. Araştırma & Harvest

1.1. Araştırma Eğitimi

1.2. Araştırma Konusu Belirleme

1.2.1. sanırım konu imece'den gelicek o yüzden gerek yok?

1.3. İnterneti Efektif Kullanmak

1.3.1. Spesifik konu üzerine daraltılmış araştırma

1.4. Araştırılan Verilerin Derlenmesi

1.4.1. Sentez aşaması için önemli

1.5. Kaynakça Hazırlamak

1.6. İntihal (Eser Hırsızlığı)

1.7. Farklı Araştırma Methodlarını Öğretmek

1.7.1. Anket, Röportaj, Veri Analizi, Kütüphane

1.8. Design Thinking Research

1.8.1. DT Araştırma metodu, toplumu geliştirecek bir amaç için araştırma. Hipotez odaklı değil

2. Sentez

2.1. Araştırmada Elde Edilen Bilgiyi Sentezleme

2.2. Sentez için Amaç Belirleme

2.3. Critical Thinking

2.4. Sentezleme Eğitimi

2.4.1. Explanatory Synthesis

2.4.1.1. helps readers to understand a topic

2.4.2. Argument Synthesis

2.5. present your own point of view supported by facts

3. Yayın

3.1. Eğitim

3.1.1. Yazı

3.1.2. Video

4. Strateji

4.1. Hedef Kitle Belirleme

4.2. Medya Türü Seçme: Görsel/Yazı vb .

4.3. Medya Platformu Seçmek: Instagram, Medium, Youtube vb.

4.4. İçeriğe Nasıl Bir Contente Dönüşür?

4.5. LearnUp'a nasıl entegre edebiliriz? Daha zevkli bir yolla...

5. 10 Hafta

6. Ünvan/CV

7. Ofis

8. Mülakat