ไฟฟ้าสถิต ⚡️

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต ⚡️ by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต ⚡️

1. ตัวเก็บประจุ 🚪

1.1. ทำหน้าที่ เก็บประจุ ,จ่ายประจุ

1.2. สูตร C = Q ส่วนV

2. ศักย์ไฟฟ้า (V)

2.1. R=ระยะทางระหว่างประจุ

2.2. สูตร V=KQ ส่วน R

3. การต่อตัวเก็บประจุ

3.1. แบบอนุกรม

3.1.1. Q1=Q2 =Qรวม. Vรวม = V1+V2 1ส่วน Cรวม = 1ส่วน C1 + 1ส่วนC2

3.2. แบบขนาน

3.2.1. Q1+Q2 = Qรวม. V1=V2 =Vรวม. Cรวม = C1+C2

4. ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด

4.1. มีขนาดหนัก +ประจุบวก

4.1.1. + ประจุบวก

4.2. มีขนาดเบา -ประจุลบ

5. ไฟฟ้ามี2แบบ

5.1. 1)แรงดูด ประจุต่างกัน

5.2. 2)แรงผลัก ประจุเหมือนกัน

5.3. 2)แรงผลัก ประจุเหมือนกัน

6. กฎคูลอมบ์

6.1. แรงไฟฟ้า เรียกอีกชื่อว่า แรงคูลอมบ์

6.1.1. F แรงไฟฟ้า หน่วย N Q1ประจุไฟฟ้าตัวที่ 1 หน่วย C. Q2ประจุไฟฟ้าตัวที่ 2 หน่วย C Rระยะระหว่างประจุ. หน่วย m

6.1.1.1. สูตร F= KQ1Q2 ส่วน R2

6.2. สูตร F= KQ1Q2 ส่วน R2

6.3. F แรงไฟฟ้า หน่วย N. Q1ประจุไฟฟ้าตัวที่1 หน่วย C. Q2ประจุไฟฟ้าตัวที่2 หน่วย C Rระยะระหว่างประจุ หน่วย m

7. สนามไฟฟ้า (E)

7.1. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

7.2. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

7.2.1. ตัวนำ=> ประจุไฟฟ้ากระจายที่ผิวนอกทรงกลมตัวนำเท่านั้น *ทรงกลมตัวนำไม่มีแระจุไฟฟ้าQใน=O