น้ำยาล้างห้องน้ำจากสมุนไพร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
น้ำยาล้างห้องน้ำจากสมุนไพร by Mind Map: น้ำยาล้างห้องน้ำจากสมุนไพร

1. วัสดุอุปกรณ์

1.1. น้ำขี้เถ้า

1.2. น้ำสะอาด

1.3. น้ำตาลทรายแดง

1.4. น้ำเกลิอ

1.5. มะกรูด

1.6. มะนาว

1.7. ถังสำหรับไว้หมัก

1.8. N.70

2. การหมัก

2.1. หมักไว้ในถัง 2-3 อาทิตย์

2.2. อุณหภูมิปกติ

3. รูปแบบการรักษากลิ่น

3.1. มะกรูด และมะนาวช่วยยับยั้งกลิ่นเหม็น

3.2. ล้างห้องน้ำทุกวัน