ไฟฟ้าสถิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าสถิต by Mind Map: ไฟฟ้าสถิต

1. สภาพไฟฟ้า

1.1. เป็นกลางทางไฟฟ้า

1.2. เป็นลบ(สูญเสียประจุลบป

1.3. แรงไฟฟ้า/แรงคูลลอมบ์

2. ประจุไฟฟ้า 2 ชนิด

2.1. ประจุบวก มีประจุ1.6คูณ10ยกกำลัง ลบ19 C

2.2. ประจุลบ มีประจุ1.6คูณ10ยกกำลัง19 C

3. การรวมตัวเก็บประจุ

3.1. สูตร C=Q/V

3.2. ต่อแบบอนุกรม

3.2.1. Qรวม=Q1=Q2

3.2.2. Vรวม=V1+V2

3.2.3. 1/Cรวม=1/C1+1/C2

3.3. ต่แแบบขนาน

3.3.1. Vรวม=V1+V2

3.3.2. Qรวม=Q1+Q2

3.3.3. Cรวม=C1+C2

4. กฏของคูลลอมบ์

4.1. สูตร F=KQ1Q2/Rกำลัง2

4.2. "สนใจประจุตัวไหน ตัวนั้นโดน"

5. งานทางไฟฟ้า

5.1. ตือ งานในการลากประจุ q จากAไปฺB

5.2. ถ้าแทนสูตรต้องคิดเครื่องหมายด้วย

6. สนามไฟฟ้า

6.1. สูตร E=KQ ส่วน Rกำลัง2

6.2. หน่วย N/C

6.3. "สนใจประจุตัวไหน ให้ปิดประจุนั้น"

7. ศักย์ไฟฟ้า

7.1. สูตร kq/r

7.2. หน่วยเป็น V

7.3. เป็นปริมาณ Scalar

7.4. แทนค่าให้คิดเคื่องหมายของประจุไฟฟ้า

8. แรงไฟฟ้า/แรงคูลลอมบ์

8.1. แรงผลัก ประจุชนิดเดียวกัน

8.2. แรงดูด ประจุต่างกัน

9. สนามไฟฟ้าจากทรงกลมตัวนำ

9.1. ทรงกลมตัวนำ มีประจุ +Q

9.2. พื้นที่ผิว E มีค่ามากสุด

9.3. ถ้าอยู่ภายในทรงกลม Eจะมีค่า=0

10. ศักย์ไฟฟ้าทรงกลมตัวนำ

10.1. สูตร V=kq/r

10.2. V พื้นที่จะคงที่แลัมีค่ามากที่สุด

11. แรงระหว่างประจุ F

11.1. รวมแรงของเวกเตอร์ โดยไม่ติดเครื่องหมาย

11.2. เขียนแรงที่กระทำต่อประจุ เหมือนกันจะผลัก ต่างกันจะดูด

12. สนามไฟฟ้าจากแผ่นตัวนำคู่ขนาน

12.1. E มีหน่วยเป็น N/C และ V/m

12.2. สูตร E=เดลต้าV/d

12.3. เส้นสมศักย์=เส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน