Ny Forskningsplan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ny Forskningsplan by Mind Map: Ny Forskningsplan

1. Bedre forbindelse mellom forskning og formidling

2. Forskningsprosjekt må ha formidlingselement

2.1. Metode må følge målgruppe

3. Må ha en blanding av satsinger og fleksibilitet

4. Plan for forskningsutvikling på MiA

5. FORSLAG: Prioritert områder

5.1. Nyere tids/moderne dokumentasjon/samlinger

5.2. Mangfold og under-representasjon i historie og nåtid

5.3. Samfunnsrolle Makt og Ansvar

5.4. Mennesker og klima i historie og nåtid

5.5. Nye formidlingsformer

5.6. Samlingsforvaltnings etikk og virkelighet, bærekraft

5.7. Digtal utvikling i alle områder

6. Forskning og nettverksbygging må holde sammen

7. Forskning skal bidra til samlingsutvikling

8. Forskning er ikke kun historie!

9. Forskning er ikke kun antall publikasjoner