ภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3 และ 4 ของการคลอด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3 และ 4 ของการคลอด by Mind Map: ภาวะแทรกซ้อนในระยะที่ 3 และ 4 ของการคลอด

1. 4.SHOCK IN OBSTETRICS

1.1. สภาวะที่เนื้อเยื่อต่างๆได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ

1.2. Shock in Obstetrics

1.3. พบได้น้อย แต่เสียชีวิตได้ง่าย

1.4. ประเภทของ shock และพยาธิสรีรวิทยาของช็อคชนิดต่างๆ

1.4.1. 1. Hypovolemic shock

1.4.2. 2. Cardiogenic shock

1.4.3. 3. Vasogeenic shock

1.4.3.1. 3.1 Neurogenic shock

1.4.3.2. 3.2 Septic shock

1.4.3.3. 3.3 Anaphylactic shock

1.5. สาเหตุที่ทำให้มีการเสียเลือดทางสูติกรรม

1.5.1. 1. การตั้งครรภ์ระยะแรก

1.5.1.1. Ectopic pregnancy,Abortion ,Molar pregnancy

1.5.2. 2.การตั้งครรภ์ระยะสุดท้าย

1.5.2.1. Placenta previa , Abrubtio placenta ,PIH (HELLP )

1.5.3. 3.ในระยะคลอดและหลังคลอด

1.5.3.1. C/S , Rupture uterine ,Inversion of uterus , Placenta adherent ,Retained pieces of placenta ,PPH

1.6. จนเซลล์ที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ

1.7. การวินิจฉัย

1.7.1. อาการและอาการแสดง

1.7.1.1. V/S ชีพจรเบาเร็ว ความดันเลือดต่ำ

1.7.1.2. ผิวหนังเย็น ซีด เหงื่อออก ปัสสาวะออกน้อย

1.7.1.3. พูดจาสับสน ไม่รู้เรื่องหรือหมดสติ

1.8. การรักษาพยาบาล

1.8.1. 1.การทำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียน กลับคืนสู่ สภาพปกติ

1.8.2. 2.กำจัดต้นตอหรือแหล่งที่มีการติดเชื้อ

1.8.3. 3. ให้ยาปฎิชีวนะอย่างเหมาะสม

1.9. ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ

1.9.1. Sheehan syndrome

2. 1.EARLY POSTPARTUM HEMORRHAGE

2.1. 1. Uterine atony..Tone

2.1.1. 1.Prolong labour /precipitate labour

2.1.2. 2..Distened uterus: Twins / Polyhydramnios Macrosomia

2.1.3. 3.gananas: Internal version / F / E

2.1.4. 4.การให้ยาสลบ: Ether Halothane

2.1.5. 5.Multiparity / History of PPH

2.1.6. 6.Scar: C / S DR Myomectomy

2.2. 2. ช่องทางคลอดฉีกขาด : Tear

2.2.1. ตำแหน่งของการฉีกขาด

2.2.1.1. 1. การเก็บรักษาเลือด

2.2.1.2. 2. ส่วนที่เหลือของปากช่องคลอดเช่น Clitoris และช่องคลอด

2.2.1.3. 3. ปากมดลูก

2.2.1.4. 4. การแตกของสมอง Hemayoma บริเวณ Ischial spine หรือในแผลฝีเย็บภายหลังที่เย็บซ่อมแซมแล้ว

2.3. 3.Placental bed bleeding

2.3.1. 3.1 Placenta adherents

2.3.2. 3.2 Inversion of uterus

2.4. 4. รกหรือเศษรกค้างในโพรงมดลูก : Tissue

2.4.1. 4. 1. ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูก ( Retained of placenta)

2.4.2. 4.2เศษรกค้างอยู่ในโพรงมดลูก (Retained of placenta)

2.5. 5. ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด : Thrombin

3. 2.PLACENTA ADHERENT

3.1. 3 ระดับ

3.1.1. 1.Placenta accreta

3.1.2. 2.Placental

3.1.3. 3.Placental percreta

3.2. การวินิจฉัย

3.2.1. มักวินิจฉัยได้ในระยะที่ 3 ของการคลอด

3.2.2. ในรายที่ไม่สาสมารถเซาะรกออกจากมดลูกหลังผ่าตัด ไม่ได้

3.3. การรักษา

3.3.1. ประคับประคอง สารน้ำและเลือด ยาแก้ปวด

3.3.2. ยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก

4. 3. UTERINE INVERSION

4.1. ภาวะที่ยอดมดลูกถูกรั้งลงมาส่วนล่างของโพรงมดลูก

4.2. ระดับมดลูกปลิ้น

4.2.1. 1.First degree

4.2.2. 2. Second degree

4.2.3. 3. Third degree

4.2.4. 4. Fourth degree

4.3. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะมดลูกปลิ้น

4.3.1. 1. ทำคลอดรกในกรณีที่รกยังไม่ลอกตัว

4.3.2. 2. ดันยอดมดลูกที่หน้าท้อง

4.3.3. 3.ดึงสายสะดืออย่างแรง

4.4. การรรักษา

4.4.1. ให้สารน้ำและเลือดอย่างเพียงพอ

4.4.2. ถ้ารกลอกตัวแล้วดันกลับเข้าไปเลย

4.4.3. ถ้ารกลอกตัวแล้วต้องเซาะรกออกก่อนทำการดันมดลูก เมื่อดันเข้าไปแล้วให้ Oxytocin ทันทีพร้อมกับถอนมือออกมา

4.5. ข้อควรระวังภายหลังดันมดลูกกลับ

4.5.1. การตกเลือดหลังคลอด

4.5.2. ภาวะมดลูกปลิ้นซ้ำอีก

4.6. ภาวะแทรกซ้อน

4.6.1. เจ็บปวดมาก

4.6.2. เลือดออกรุนแรง ช็อค เสียชีวิต

4.7. การป้องกัน

4.7.1. ทำคลอดอย่างถูกวิธี

4.7.2. contrlled cord traction

5. ชื่อ นางสาว วรรณพร พลอยรัมย์ 590478