Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gym610.com by Mind Map: Gym610.com

1. Facebook

1.1. Budget

1.1.1. 3 mil

1.2. Plan

1.2.1. Post

1.2.1.1. 6 bài post 1 tuần

1.2.1.1.1. 4 bài content

1.2.1.1.2. 2 bài video freestyle

1.2.2. Seeding Group

1.2.2.1. Mua bán online toàn quốc

1.2.3. Page ve tinh

1.2.3.1. Hội người yêu gym saigon

1.2.3.2. Hội buôn bán đồ tập gym nam

1.2.3.3. Gym Shop 99 - shop bán hàng tồn kho

1.2.3.4. Hội bán buôn đồ thể thao giá sỉ

1.2.3.5. Man 25+

1.3. KPI

1.3.1. Page vệ tinh

1.3.1.1. 1k like cho 5 trang trong 3 tháng

1.3.2. Page chính

1.3.2.1. 5k like trong 3 tháng

2. SEO

2.1. Onpage

2.1.1. Blog

2.1.1.1. shopgymgiare

2.1.1.1.1. 1 bài /1 days

2.1.1.2. thoitranggym

2.1.1.2.1. 1 bài/ 1days

2.1.2. Làm list keyword

2.1.2.1. Từ khóa chính 30 từ

2.1.2.2. Từ khóa phụ 100 từ

2.1.2.3. Từ khóa phụ f2 50 từ

2.1.3. Content website

2.1.3.1. Mỗi ngày đăng 1 bài trong list từ khóa chính

2.2. Offpage

2.2.1. Share trên các social

2.2.2. Đi link các website PA,DA cao

2.3. KPI

2.3.1. Top 5 10 từ khóa trong 5 tháng

3. Ecomerce

3.1. Shoppee

3.1.1. Tạo đơn bùm

3.1.1.1. 50k/ngày

3.2. Sendo

3.2.1. Tạo đơn bùm

3.2.1.1. 50k/ngày

3.3. Lazada

3.3.1. Chạy các promotion của Lzd

4. Instagram

4.1. Share hình và các hoạt động

4.2. KPI

4.2.1. Đạt được 5k follow trong 5 tháng

5. Zalo

5.1. Quảng cáo website nhằm tăng traffic

5.2. Quảng cáo sản phẩm trên zalo