YangMy Cosmetics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
YangMy Cosmetics by Mind Map: YangMy Cosmetics

1. Facebook

1.1. Budget

1.1.1. 3 mil

1.2. Plan

1.2.1. Post

1.2.1.1. 6 bài post 1 tuần

1.2.1.1.1. 4 bài content

1.2.1.1.2. 2 bài video freestyle

1.2.2. Seeding Group

1.2.2.1. Mua bán online toàn quốc

1.2.3. Page ve tinh

1.2.3.1. Hội làm đẹp chị em

1.2.3.2. Hội buôn bán mỹ phẩm chính hãng

1.2.3.3. Sinh tố da

1.2.3.4. Chuyện con gái

1.2.3.5. Yang My Blogger

1.3. KPI

1.3.1. Page vệ tinh

1.3.1.1. 1k like cho 5 trang trong 3 tháng

1.3.2. Page chính

1.3.2.1. 5k like trong 3 tháng

2. SEO

2.1. Onpage

2.1.1. Blog

2.1.1.1. vitaminskin

2.1.1.1.1. 1 bài /1 days

2.1.1.2. myphamchinhhang

2.1.1.2.1. 1 bài/ 1days

2.1.2. Làm list keyword

2.1.2.1. Từ khóa chính 30 từ

2.1.2.2. Từ khóa phụ 100 từ

2.1.2.3. Từ khóa phụ f2 50 từ

2.1.3. Content website

2.1.3.1. Mỗi ngày đăng 1 bài trong list từ khóa chính

2.2. Offpage

2.2.1. Share trên các social

2.2.2. Đi link các website PA,DA cao

2.3. KPI

2.3.1. Top 5 10 từ khóa trong 5 tháng

3. Ecomerce

3.1. Shoppee

3.1.1. Tạo đơn bùm

3.1.1.1. 50k/ngày

3.2. Sendo

3.2.1. Tạo đơn bùm

3.2.1.1. 50k/ngày

3.3. Lazada

3.3.1. Chạy các promotion của Lzd

4. Instagram

4.1. Share hình và các hoạt động

4.2. KPI

4.2.1. Đạt được 5k follow trong 5 tháng

5. Zalo

5.1. Quảng cáo website nhằm tăng traffic

5.2. Quảng cáo sản phẩm trên zalo