INOVASI & REKACIPTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INOVASI & REKACIPTA by Mind Map: INOVASI & REKACIPTA

1. I) Memudahkan kerja

2. 1.1 Menerangkan latarbelakang

2.1. Rekacipta adalah penghasilan sesuatu produk atau pengubahsuaian(inovasi) sesuatu produk yang sedia ada untuk memenuhi keperluan pengguna. Produk yang dihasilkan mestilah idea tersendiri atau diubahsuai dan mempunyai nilai komersial.

2.2. Inovasi merupakan sebahagian daripada rekacipta yang melibatkan pengubahsuaian sesuatu produk atau proses yang sedia ada untuk meningkatkan nilai ,prestasi dan kegunaannya.

3. 1.2.1 Memahami konsep asas

3.1. A. Hak-hak rekacipta & hak harta intelek.

3.1.1. Hak Harta Intelek- Beberapa jenis ciptaan fikiran berlainan yang hak eksklusif diakui di bawah bidang undang-undang berkait.

3.1.2. Hak-Hak Rekacipta- Idea yang baru dan berguna ,produk, proses dan peranti atau peningkatan yang baharu dan berguna apabila salah satu yang akan membawa kepada penyelesaian sesuatu masalah tertentu dalam bidang teknologi.

3.2. C. Kepentingan Inovasi & Rekacipta.

3.2.1. Menjamin kualiti kerja yang lebih baik dalam sebuah organisasi dengan mencipta dan mengekalkan kelebihan dalam persaingan.

3.2.2. Membolehkan sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah dan menjimatkan masa.

3.3. B. Cara-cara melindungi harta intelek.

3.3.1. Memastikan perolehan perlindungan dan hak-hak yang cekap dan mudah.

3.3.2. Mekanisma penguatkuasaandan praktikal untuk menyediakan pembetulan dan penyelesaian pengguna hak-hak harta intelek dan juga untuk mencegah berlakunya pelanggaran harta intelek.

3.4. D. Menghasilkan lakaran idea atau bentuk rekaan.

3.5. E. Menerangkan konsep idea atau bentuk rekaan.

4. 1.2.2 Menerangkan Ciri-Ciri

4.1. A. Mengenalpasti kebaikan dan kelemahan sesuatu produk.

4.1.1. Kebaikan

4.1.1.1. Pemikiran kreatif, inovatif dan inventif

4.1.1.2. Menghasilkan sesuatu barangan yang berguna.

4.1.1.3. Kemahiran berfikir dan menjana idea

4.1.1.4. Pemupukan nilai-nilai murni.

4.1.2. Kelemahan

4.1.2.1. Impaknya akan mengambil masa.

4.1.2.2. Pasaran yang tidak tepat.

4.1.2.3. Implikasi kepada daya saing perniagaan.

4.2. B. Mencadangkan inovasi untuk menambah baik produk yang dikenalpasti.

4.2.1. Sentiasa mendengar dan membaca maklum balas pengguna

4.2.2. Sentiasa mengutamakan pengguna dalam ciri-ciri produk

4.3. C. Membincangkan impak Inovasi & Rekacipta terhadap produk tersebut.

4.3.1. Menangani segala masalah kehidupan harian.

4.3.2. Memenuhi citarasa pengguna

4.3.3. Memenuhi keperluan pengguna

4.3.4. Memenuhi keperluan hidup

4.3.5. Menggalakkan ciptaan baru selaras dengan perkembangan teknologi semasa.

5. 1.2 Menerangkan kemahiran asas

5.1. i) Memerhati

5.2. ii) Membanding

5.3. iii) Mengkaji

5.4. iv) Membincang

5.5. v) Tunjuk cara