วิศกรรมคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิศกรรมคอมพิวเตอร์ by Mind Map: วิศกรรมคอมพิวเตอร์

1. นิยาม

1.1. ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ จัดสร้าง ลงมือปฏิบัติ และบำรุงรักษาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์

1.2. การควบคุมและประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบนั้น

1.3. จะมุ่งศึกษาหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ตลอดจนการนำหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย และโพรเซส

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่างกับวิทยาการคอมอย่างไร

2.1. วิทยาการคอม หรือวิทย์คอม >>เรียนเกี่ยวกับ ซอฟแวร์ล้วน ๆ

2.2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นลูกครึ่งครับ >> ครึ่งหนึ่ง เรียนเนื้อหาทาง ซอฟแวร์ จากวิทย์คอม >> อีกครึ่งหนึ่ง เรียนเนื้อหาทาง ฮาร์ดแวร์ จากวิศวกรรมไฟฟ้า (ตัววิชาเรียน อาทิเช่น วิศวอิเล็กทรอนิกส์ วิศวสื่อสาร เป็นต้น)

3. วิชาที่เรียน

3.1. CALCULUS I + II

3.2. GEN PHY I + II

3.3. GEN PHY LAB I + II

3.4. EXP ENG I + II

3.5. COMP PROG

3.6. COM PROGRAM

3.7. ADVANCE COMPRO

4. สิ่งที่ได้จากการเรียน

4.1. การเขียนโปรแกรม ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์

4.2. ทักษะในการแก้ปัญหา เช่น โค้ดมีปัญหา

4.3. เขียนโปรแกรมที่มีเฉพาะสายที่เกี่ยวข้องโดยตรง

5. สาขาย่อย

5.1. Network and System

5.2. Programmer

5.3. Database

5.4. Management

5.5. It supports

6. แนวทางในการประกอบอาชีพ

6.1. - พัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ - วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ - วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ - ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Security System คอยคุ้มกันฐานข้อมูลสำคัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ - กราฟฟิคดีไซเนอร์ ออกแบบและเขียนคำสั่งการทำงานของกราฟฟิคต่างๆ - ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ - เซลส์หรือฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์