Khu vực Kinh doanh AVENGERS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khu vực Kinh doanh AVENGERS by Mind Map: Khu vực Kinh doanh  AVENGERS

1. Mục tiêu

1.1. Giúp người dân hiểu và tin tưởng Bảo hiểm Nhân thọ

1.2. Xây dựng đội ngũ tư vấn viên trẻ, năng động, sáng tạo, có trình độ và nghiệp vụ

1.3. Chiêu mộ và đãi ngộ quản lý, đại lý có tâm và có tầm

1.4. Phát triển thương hiệu và thị phần MB Ageas Life

2. Tuyển dụng

2.1. Người thân, bạn bè

2.2. Đồng nghiệp cũ

2.3. Khách hàng cũ

2.4. Sinh viên đã và sắp tốt nghiệp

2.5. Người sử dụng Internet và được giới thiệu

3. Đào tạo

3.1. Kiến thức ngành và thị trường Bảo hiểm

3.2. Kiến thức về sản phẩm

3.3. Văn hóa tổ chức

3.4. Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

3.5. Phương pháp Hoạch định Kế hoạch Tài chính toàn diện

3.6. Kỹ năng tiếp xúc khách hàng (gây thiện cảm, giao tiếp, làm quen, lựa chọn trang phục, khơi gợi nhu cầu, quản lý cảm xúc,...)

3.7. Kỹ năng Sales và Chốt hợp đồng (Telesales, bán hàng trực tiếp, xử lý từ chối, Chốt hợp đồng,...)

3.8. Tổng quan và áp dụng thực tế

4. Kinh doanh

4.1. Nguồn Khách hàng

4.1.1. Nóng

4.1.1.1. Người thân

4.1.1.2. Bạn bè

4.1.2. Ấm

4.1.2.1. Khách hàng được giới thiệu

4.1.2.2. Khách hàng cũ

4.1.3. Lạnh

4.1.3.1. Xung quanh ta

4.2. Phương thức bán hàng

4.2.1. Bán hàng trực tiếp

4.2.2. Telesales

4.2.3. Internet