สัมมนา Trade War

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สัมมนา Trade War by Mind Map: สัมมนา Trade War

1. เอกชนดำเนินการ

1.1. นำ digital มาควบคุมการออก C/O

1.2. เร่งรัดให้เอกชนใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่

2. ผู้เข้าร่วมงาน

2.1. 100 คน

2.2. ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ

2.3. ภาคเอกชน

3. แนวทางการรับมือของไทย

3.1. เสนอรัฐดำเนินการ

3.1.1. ตรวจสอบ C/O และ Circumvention

3.1.2. ดูแลค่าเงินบาท

3.1.3. ค่าจ้างแรงงาน

3.1.4. Ease of Doing Business

3.1.5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

3.1.6. ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลาง CLMVT

3.1.6.1. Local Currency

3.1.6.2. ขยายการผลิตไปในประเทศเพื่อนบ้าน

3.1.6.2.1. Labor Intensive

3.1.6.2.2. GSP

3.1.7. ช่วยเจาะตลาดใหม่ๆ

3.1.7.1. อินเดีย

3.1.7.1.1. Hospitality & Building Solutions

3.1.7.2. แอฟริกา

3.1.8. เร่งเจรจา FTA

3.1.8.1. RCEP / CPTPP Thai-US / Thai-Eu

4. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

4.1. ทราบถึงสถานการณ์และผลกระทบของ Tradewar

4.2. ทราบแนวคิดและข้อเสนอแนะถึงทางเลือกของไทยในสงครามการค้า

4.2.1. FTA

4.2.2. ข้อเสนอจาก Speakers

5. ภาพรวม Trade War

5.1. US ออกมาตรการขึ้นภาษีสินค้า

5.1.1. บังคับใช้ทุกประเทศ ยกเว้นบางประเทศ

5.1.1.1. เครื่องซักผ้า โซลาร์เซลล์ / เหล็ก / อะลูมิเนียม

5.1.2. จีน

5.1.2.1. 10,654 รายการ

5.1.3. เหล็ก / อะลูมิเนียม

5.1.3.1. อาร์เจนตินา / ออสเตรเลีย / แคนาดา / เม็กซิโก

5.2. ประโยชน์จากการที่ US ลดการซื้อสินค้าจากจีน

5.2.1. บราซิล / บังคลาเทศ / เม็กซิโก

6. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย

6.1. ทางลบ

6.1.1. กระทบ Supply Chain ของสินค้าไทย

6.1.1.1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

6.1.1.2. เคมีภัณฑ์

6.1.1.3. แผงวงจรไฟฟ้า

6.1.2. การทุ่มตลาดแข่งกับสินค้าไทย

6.1.2.1. สินค้าจีน

6.1.2.1.1. เหล็ก / อะลูมิเนียม / เครื่องปรับอากาศ

6.1.2.2. สินค้า US

6.1.2.2.1. สุกร

6.1.3. สินค้าที่โดนผลกระทบโดยตรง

6.1.3.1. เครื่องซักผ้า / โ๙ลาร์เซลล์ / เหล็ก

6.2. ทางบวก

6.2.1. การย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทย

6.2.1.1. บริษัทที่ประกาศแนวโน้มมาตั้งการผลิตในไทย

6.2.1.1.1. Delta Electronics POwer

6.2.1.1.2. Toshiba Machinery

6.2.1.1.3. Panasonic

6.2.2. กลุ่มสินค้าที่สามารถส่งออกไป US ทดแทนสินค้าจีน

6.2.2.1. ล้อยางรถยนต์

6.2.2.2. สิ่งทอและเสื้อผ้า

6.2.2.3. ชิ้นส่วนยานยนต์