ACTION PLAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ACTION PLAN by Mind Map: ACTION PLAN

1. CHOCO CHOCO

1.1. MỤC TIÊU

1.1.1. Doanh thu = 300.000.000 VNĐ/tháng

1.1.1.1. Doanh thu ngày = 10.000.000 VNĐ/ngày

1.1.1.2. Đơn hàng trung bình 300.000 VNĐ/đơn

1.1.1.3. Doanh số ngày = 34 đơn/ngày

1.1.2. Lợi nhuận thuần 20% = 60.000.000 VNĐ/tháng

1.1.3. Chi phí Marketing = 10.000.000 VNĐ/tháng

1.1.3.1. Chatbot 232 + Zinbee 200 + Keyworld.tool 30 + Kiotviet 120+ Shopeelike 140 + Canva 220 = 942.000 VNĐ/tháng

1.1.3.2. Chi phí shopee 2% doanh thu = maximum 6.000.000VNĐ/tháng

1.1.3.3. Chi phí quảng cáo Facebook + Chi phí bán hàng + Chi phí quảng cáo từ khóa = CÒN LẠI

1.1.4. Lợi nhuận gộp = 50.000.000 VNĐ/tháng

1.1.4.1. 20% Đút túi = 10.000.000 VNĐ

1.1.4.2. 70% Tái đầu tư = 35.000.000 VNĐ

1.1.4.3. 10% Dự phòng = 5.000.000 VNĐ

1.2. CHIẾN LƯỢC + KẾ HOẠCH

1.2.1. TĂNG DOANH SỐ

1.2.1.1. TĂNG KH TIỀM NĂNG

1.2.1.1.1. WEBSITE

1.2.1.1.2. FACEBOOK

1.2.1.1.3. SHOPEE

1.2.1.1.4. YOUTUBE

1.2.1.1.5. FREESHIP

1.2.1.2. TĂNG TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI

1.2.1.2.1. Hệ thống hóa kịch bản bán hàng

1.2.1.2.2. Chia thời gian để chăm sóc khách hàng

1.2.1.2.3. Combo nhiều sp cho từng loại da

1.2.1.2.4. Mua chung giảm giá

1.2.1.2.5. Sử dụng SP giá rẻ để KH trả tiền

1.2.1.3. TĂNG GIÁ

1.2.1.3.1. Chuyển giá trên Shopee về mức 20% trừ 1 số sp tạo phễu

1.2.1.3.2. Combo sản phẩm

1.2.1.4. TĂNG TỈ LỆ MUA LẠI

1.2.1.4.1. Chăm sóc khách hàng cũ bằng voucher, combo

1.2.1.4.2. Tương tác với KH bằng chatbot

1.2.1.4.3. Giảm giá khi giới thiệu bạn bè

1.2.2. TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH

1.2.2.1. Xây dựng thương hiệu để tạo USP so với đối thủ

1.2.2.1.1. NỗI đau của KH: Hàng giả hàng nhái

1.2.3. TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG

1.2.3.1. Tổng kết doanh thu - chi phí hàng tháng

1.2.3.2. Tổng kết công nơ hàng tháng

1.2.3.3. Lên kế hoạch làm việc hàng tuần và check list cuối tuần

1.2.3.4. Thống nhất luật chơi để có động lực làm việc

1.2.3.4.1. Tương tác trả lời tin nhắn trong vòng 2 giờ. Qúa 2 tiếng => phạt 50k. Cứ thêm 1 tiếng là phạt 100k. Hiệu lực từ 8h-20h.

1.2.3.5. Công việc trên Shopee, Facebook - Dung phải nắm được hết và làm được hết.

1.2.3.5.1. FACEBOOK

1.2.3.5.2. SHOPEE

2. TRENDS

2.1. TÌM TRENDS

2.1.1. TÌM Ý TƯỞNG

2.1.1.1. LẬP 4 TÀI KHOẢN FACEBOOK

2.1.1.1.1. Trần Minh Hoàng

2.1.1.1.2. Lê Nhật Minh

2.1.1.1.3. Choco Choco

2.1.1.1.4. Chi Mai

2.1.1.2. THEO DÕI ĐỐI THỦ

2.1.1.2.1. Lập bảng theo dõi luân phiên

2.1.1.2.2. Cách 1 tiếng cập nhật 1 lần

2.1.1.2.3. 9h-18h: Hạnh làm. Dung chi tiền. Cuối mỗi ngày sẽ gửi cho Dung. Dung bỏ 500k

2.1.1.3. KIỂM TRA G-TREND

2.1.1.4. SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ

2.1.1.4.1. Keyworldtool.io

2.1.1.4.2. Check giá sp trên Shopee xem có không và có cạnh tranh được không

2.1.2. TEST SẢN PHẨM

2.1.2.1. Đánh giá xem còn tham gia thị trường được không, biên độ lợi nhuận còn đủ không

2.1.2.2. Xem Facebook đối thủ đã bán được bao nhiêu sản phẩm, giá sản phẩm đang ở mức nào

2.1.2.3. Tìm sản phẩm trên Google xem có bao nhiêu đơn vị đang chạy Ads cho sp

2.1.2.4. Nếu thấy vẫn ok => viết content cho sp

2.1.2.5. Tìm kiếm và chỉnh sửa Video sản phẩm để chạy QC

2.1.2.6. Chạy quảng cáo Facebook (chưa cần nhâp hàng)

2.1.2.7. Mỗi người tìm ra 10 sản phẩm và đánh giá mức độ tiềm năng

2.1.3. NHẬP HÀNG

2.2. BẮT TRENDS

2.2.1. TÌM Ý TƯỞNG

2.2.1.1. THẾ GIỚI

2.2.1.1.1. Amazone, Ebay,...

2.2.1.1.2. Trendhunter

2.2.1.2. TRUNG QUỐC

2.2.1.2.1. Taobao

2.2.1.2.2. Tmall

2.2.1.2.3. 1688

2.2.1.3. VIỆT NAM

2.2.1.3.1. Tìm kiếm và tham gia 10 Group nguồn hàng Trend Trung Quốc có tương tác tốt

2.2.1.4. Tìm 10 sản phẩm bắt trend và đánh giá tiềm năng

2.2.2. TEST SẢN PHẨM

2.2.2.1. Chạy QC video SP trê Facebook

2.2.3. NHẬP HÀNG

3. NGUỒN HÀNG MỸ PHẨM

3.1. KH cần tư vấn rất nhiều => lập chatbot hoặc là những câu hỏi thường gặp