Quantum You PHÁ BỎ THÓI QUEN LÀ CHÍNH MÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quantum You PHÁ BỎ THÓI QUEN LÀ CHÍNH MÌNH by Mind Map: Quantum You  PHÁ BỎ THÓI QUEN LÀ CHÍNH MÌNH

1. Cơ thể - cơ quan - tế bào - nhân - hạt - nguyên tử

2. Cộng hưởng tâm trí & cơ thể

2.1. Năng lượng là thứ tạo nên vật chất

2.2. Trường năng lượng của nguyên tử: 0.000001 % vật chất nhìn thấy được 0.99999 % ở dạng năng lượng hyrozen

2.3. năng lượng hydrozen này - liên thông với tâm trí

2.4. Vũ trụ vật chất - môi trường thông tin: phi vật chất - kết nối với tâm trí từng cá thể

2.5. TÔI CÓ THỂ DÙNG TÂM TRÍ CỦA MÌNH ĐỂ TẠO RA HIỆN THỰC HAY KHÔNG?

2.6. Nếu có - đây có phải kĩ năng mình muốn có để tạo ra cuộc sống mình muốn không?

2.7. Ý NGHĨ KHÔNG THÔI - THÌ KHÔNG ĐỦ

3. Universal intelligence

3.1. trí thông minh vũ trụ

3.2. vũ trụ làm được điều gì thì con người cũng làm được điều tương tự

3.3. hãy gửi những thông điệp rõ ràng vào vũ trụ

3.4. hãy tương tác trường năng lượng phù hợp với vũ trụ để thu hút những kết quả mong muốn

4. Vượt qua môi trường - cơ thể

4.1. Thông thường mình chỉ suy nghĩ ngang bằng với hoàn cảnh - cơ thể - thời gian mình sống

4.2. Phải tìm cách vượt qua những cảm xúc được ghi nhớ

4.2.1. như cảm xúc thua cuộc

4.2.2. cảm xúc thất bại

4.2.3. cảm xúc bị từ chối

4.2.4. cảm xúc đau khổ

5. Vượt qua vô thức - tỉnh thức

5.1. SỐNG TRONG DÒNG THỜI GIAN MỚI

5.2. cảm xúc mình là nạn nhân

5.3. sống trong trạng thái của việc đã diễn ra

5.4. sống ở dòng thời gian biết ơn điều mình mong muốn đã diễn ra - làm việc này bằng trí tưởng tượng

5.5. SÓNG NÃO

5.5.1. TRẺ 0-2T

5.5.1.1. sóng delta

5.5.1.2. không có ý thức

5.5.2. TRẺ 2-4T

5.5.2.1. sóng não dạng tiềm thức

5.5.2.2. sóng não THETA

5.5.2.3. tiếp thu kiến thức

5.5.2.4. mọi lập trình cài đặt đều ở giai đoạn này

5.5.3. TRẺ 6-12T

5.5.3.1. SÓNG NÃO BELTA

5.5.3.2. có ý thức

5.5.4. >12T

5.5.4.1. high brain

5.5.4.2. 70.000 thinking mỗi ngày

6. Vượt qua tồn tại - bệnh tật stress - sáng tạo (EMOTION)

7. brain - think - do - being

7.1. hằng ngày chúng ta đang phát ra tín hiệu gì: tìm anh đẹp trai menly tài chính tốt và yêu mình, công việc kinh doanh nuskin phát triển thuận lợi 10.000pv

7.2. năng lượng ở dạng sóng

7.2.1. sóng cùng pha

7.2.2. sóng lệch pha

7.3. cần phát ra năng lượng MẠNH - TẬP TRUNG - mục đích CỤ THỂ

7.4. cảm xúc phải mạnh mẽ + đam mê

7.5. NHỮNG NHÀ CREATOR

7.6. PURE LOVE

7.7. gửi đi những tín hiệu mang lại điều có lợi

8. the GAP

9. Phương pháp - Thiền

9.1. KNOW + BRAIN + DO/EXPERIENCE

9.2. BODY

9.2.1. hành vi

9.2.2. cảm xúc

9.2.3. kinh nghiệm

9.3. subcousious mind

9.4. BEING