electromagnetisme F= q E +q v x B

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
electromagnetisme F= q E +q v x B by Mind Map: electromagnetisme F= q E +q v x B

1. Forces entre dos conductors F F F = F

2. F electrica=qE

3. Només hi ha força magnètica si la càrrega es mou

4. Si la v=0 o és paral.lela al camp NO hi ha força magnètica

5. Força de Lorentz Fm= qvxB producte vectorial

6. Regla de la mà dreta

7. La força magnètica és no conservativa, no es pot definir una energia magnètica, per tant no fa mai treball

7.1. W= E=0

8. Fm=ILxB Fill de corrent

9. Fm=ISxB Espira

10. Moment magnètic espira =I S té mateixa direcció i sentit que el vector superficie

10.1. Regla mà dreta

11. equivalent Llei de Gauss és la Llei d´Ampere B ds = 0 ara les línies de camp són tancades

12. Camp creat per una càrrega B =

13. Camp creat per un fill B =

14. Camp creat per una espira B =

15. Camp creat per un solenoide B =