#tridimvchocni

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
#tridimvchocni by Mind Map: #tridimvchocni

1. Kampaň

1.1. Obsah kampaně - 2 nohy

1.1.1. Proč řešíme odpady v Chocni

1.1.1.1. Ekonomický a legislativní problém.

1.1.1.2. Historický vývoj (např. post jak se vyvíjí cena za skládkování v jednotlivých letech)

1.1.1.3. Infografika

1.1.1.4. Ekologicko-společenský rozměr

1.1.1.4.1. Cesta odpadu - známé situaci v našem městě, okrese, kraji aneb co se děje s odpady.

1.1.2. Jak správně třídit odpady v Chocni

1.1.2.1. Podobný obsah, jako máme v letáku, jen to přepracovat jak obsahově, tak vizuálně - vznikne tak “one pager” “Jak třídit v Chocni” - informační plakát A4 - to samé může jít i na web.

1.1.2.2. Podrobná webová stránka, kde budou vyčerpávající informace o třídění odpadu v Chocni.

1.1.2.3. FAQ - nejčastěji kladené otázky: inspirujeme se z Facebooku.

1.2. Připomínky ke kampani

1.2.1. Připomínky ke kampani - třidímvchocni

1.3. Headline kampaně: "TŘÍDÍM V CHOCNI" - #třidímvchocni

1.4. Komunikační nástroje

1.4.1. Plakát "tahák na ledničku" #třídímvchocni (ASAP)

1.4.1.1. A4 - platák na ledničku - TŘÍDÍM V CHOCNI

1.4.2. Brožura do schránek (listopad 2019 / únor 2020

1.4.3. Web

1.4.3.1. Provizorní (ASAP)

1.4.3.1.1. Web - informace k dopadům - aktuální "šílený" stav

1.4.3.1.2. Dočasná stránka

1.4.3.2. Microsite

1.4.3.2.1. www.tridimvchocni.cz

1.4.4. Edukační video (září/říjen 2019)

1.4.4.1. Inspirace!!!

1.4.4.1.1. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je 91 metrů

1.4.4.1.2. Úvod - Samosebou.cz

1.4.4.1.3. Dycky třídím!

1.4.4.1.4. Scénář videa

1.4.5. FCB MCH - posty

1.4.5.1. JD náměty na FB posty v 2019-07-30

1.4.6. Tisková zpráva ASAP

2. Podklady

2.1. Pracovní skupina Odpady - Google Drive