วัสดุน่ารู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุน่ารู้ by Mind Map: วัสดุน่ารู้

1. 4. วัสดุผสม

1.1. วัสดุเชิงประกอบโลหะ มีโลหะเป็นวัสดุหลัก เช่น อะลูมิเนียม

1.1.1. วัสดุเชิงประกอลพอลิเมอร์ เป็นการเสริมแรงให้พอลิเมอร์ โดยการเสริมเส้นใย เช่น เส้นใยแก้ว

1.2. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก ผสมสารเสริมแรง เพื่อทำให้มีความเหนียวและทนทานมากขึ้น

2. 1.โลหะ (Metl)

2.1. *เป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่างๆเช่น เหล็ก ทองแดง นิกเกิล

2.1.1. *เนื้อโลหะค่อนข้างบริสุทธิ์ แข็งแรงไท่เพียงพอ ที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

2.2. *โลหะประเภทเหล็ก: มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น * เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว เหล็กกล้า *นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรม * มีความแข็งแรง ปรับปรุงคุณภาพ

2.3. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก - ไม่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ(ไม่เกิดสนิม) เช่น ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว

3. 2.ไม้ (Wood)

3.1. * เป็นวัสดุธรรมชาติ สวยงาม แข็งแรง แต่ เสื่อมสภาพตามอายุ

3.1.1. *จึงมีการผลิตวัสดุแทนไม้ มีลักษณะคล้ายใช้งานได้เช่นเดียวกัน ป้องกันการติดไฟ ป้องกันความชื้น

3.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นไม้ที่มีส่วนผสมของปูน ทราย และผงไม้ ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปมีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต

4. 3. เซรามิก

4.1. ผลิตจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย และแร่ธาตุๆ นำมาผสม แล้วนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้แข็งแรง และคงรูป

4.1.1. ตัวอย่างเช่น วัสดุเซรามิกที่นี้ คือ แก้ว

5. 5.วัสดุสมัยใหม่

5.1. ถูกผลิต หรือสังเคราะห์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นการพัฒนาวัสดุให้ดีขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายด้าน

5.1.1. เช่นวัสดุนาโน มีขนาด1-100 นาโน

5.2. วัสดุนาโนจากธรรมชาติ มีอยู่ในธรรมชาติ มีขนาดอยู่ในระดับนาโมเมตร เช่น เส้นขนาดเล็กในตีนตุ๊กแก