วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1. วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน

1.1. วัสดุ

1.1.1. สมบัติของวัสดุ

1.1.1.1. สภาพยืดหยุ่น

1.1.1.2. ความแข็งแรง

1.1.1.3. การนำความร้อน

1.1.2. วัสดุน่ารู้

1.1.2.1. โลหะ(Metal)

1.1.2.1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.2.1.2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.1.2.2. ไม้ (Wood)

1.1.2.2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.1.2.2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.1.2.3. เซรามิก (Ceramic)

1.1.2.4. วัสดุผสม

1.1.2.4.1. วัสดุเชิงประกอบโลหะ

1.1.2.4.2. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก

1.1.3. วัสดุสมัยใหม่

1.1.3.1. วัสดุนาโน

1.1.3.1.1. วัสดุนาโนจากธรรมชาติ

1.1.3.1.2. วัสดุนาโนจากการผลิต

1.2. เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด

1.2.1. ไมโครมิเตอร์

1.2.1.1. วัดนอก

1.2.1.2. วัดใน

1.2.1.3. วัดลึก

1.2.2. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

1.2.2.1. แบบธรรมดา

1.2.2.2. แบบดิจิตอล

1.2.3. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุม

1.2.3.1. แบบธรรมดา

1.2.3.2. แบบดิจิตอล

1.3. เครื่องมือพื้นฐาน

1.3.1. เครื่องมือสำหรับการตัด

1.3.1.1. คีม

1.3.1.1.1. คีมปากแหลม

1.3.1.1.2. คีมตัดปากเฉียง

1.3.1.2. เลื่อยและปากกาตัด

1.3.1.2.1. เลื่อยรอ

1.3.1.2.2. เลื่อยจิ๊กซอ

1.3.1.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก

1.3.1.2.4. เลื่อยวงเดือน

1.3.1.2.5. เลื่อยไฟเบอร์

1.3.1.2.6. ปากกาตัดกระจก

1.3.2. เครื่องมือสำหรับการเจาะ

1.3.2.1. สว่านมือ

1.3.2.1.1. แบบธรรมดา

1.3.2.1.2. แบบโรตารี

1.4. การตัด ต่อ และขึ้นรูปวัสดุ

2. กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์