ท่านอบูบักร อัศศิดดิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ท่านอบูบักร อัศศิดดิก by Mind Map: ท่านอบูบักร อัศศิดดิก

1. การส่งกองทัพของ อุซามะ อิบนุเซด

2. ประวัติ

2.1. ชื่อ อับดุลเลาะ บิน อบีกูฮาฟาห์

2.2. ฉายา อัศศิดดิก (ผู้ยืนยันถึงความจริง)

2.3. เผ่ากุร็อช ตระกูลตะมีม

2.4. เกิดเมื่อ ค.ศ. 573 ที่เมืองมักกะ

3. ครอบครัว

3.1. มีภรรยา 4 คน

3.1.1. 1. อยู่ในยุคยาฮีลียะ เป็นเเม่ของ อัสมาอฺ กับ อับดุลเลาะ

3.1.2. 2. เป็นศอฮาบียะ ชื่อ อุมมุนมาน เเม่ของอาอีฉ๊ะ

3.1.3. 3. ชื่ออัสมา บินตี อุมีร เคยเป็นภรรยาของท่านญะฟัร

3.1.4. 4. เป็นศอฮาบียะ เเม่ของ อุมมุนกุรซูม กับ อับดุลเราะมาน

3.2. มีลูก 4 คน

3.2.1. 1.อัสมาอฺ

3.2.2. 2.อับดุลเลาะ

3.2.3. 3.อาอีฉ๊ะ

3.2.4. 4.อับดุลเราะมาน

3.3. บิดา ชื่อ อบีกูฮาฟะห์

3.4. มารดา ชื่อ อูมูคอย

4. คุณลักษณะ

4.1. รูปร่างผอม

4.2. ผิวขาว

4.3. เป็นคนสุภาพ

4.4. ใจบุญ ชอบช่วยเหลือ

4.5. บุคลิกคล้ายท่านนบี

4.6. ขยัน อ่อนโยน สัจจะ

5. ความประเสริฐ

5.1. เข้ารับอิสลามเป็นคนเเรก

5.2. เป็นสหายรักของท่านรอซูล

5.3. นำละหมาดเเทนท่านนบี

5.4. เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์

5.5. ใช้ชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์กับท่านนบี

5.6. เป็นบิดาของภรรยาท่านรอซูล

6. การเข้ารับศาสนาอิสลาม

6.1. ท่านอบูบักรเป็นคนเเรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

6.2. นับถือศาสนาอิสลามด้วยความสมัครใจ

7. ผลงานเด่น

7.1. ทำสงครามกับผู้ละเมิดอิสลาม

7.2. รวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม

7.3. ปราบปรามคนที่ไม่จ่ายซะกาต

7.4. พิชิดดินเเดน

7.4.1. อิรัก ฮ.ศ. 12

7.4.2. ดินเเดนชาม ฮ.ศ. 13

7.5. เป็นผู้นำในการประกอบพิธีฮัจครั้งเเรก

8. ความเจริญรุ่งเรือง

8.1. แต่ตั้งสภาฝ่ายนิติบัญญัติ

8.2. มีการแบ่งภูมิภาค 10 ภูมิภาค

9. ลักษณะการปกครอง

9.1. ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะคนเเรก

9.2. ใช้บทบัญญัติจากอัลกุรอานเป็นข้อบังในการปกครอง

9.3. ก่อตั้งสภา หรือ มัจลิสหารือกัน

9.4. ยุติธรรม และ เสมอภาค

9.5. ปกครองเเบบเด็ดขาด ยืนหยัดความจริง

10. การดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะ

10.1. ดำรงตำเเหน่ง 2ปี 3เดือน

10.2. มีเมืองหลวงคือ มาดีนะ

10.3. ได้ดำรงตำแหน่งนี้เพราะความเห็นชอบในการประชุมของชาวมุสลิมทุกคน

11. การเสียชีวิต

11.1. เสียชีวิตวันที่12 ยามาดิลอาคิร อายุ63ปี

11.2. สั่งเสียให้อุมัรเป็นคอลีฟะคนต่อไป

11.3. ถูกฝั่งศพเคียงข้างท่านนบี

11.4. ทรัพย์สินของท่านเป็นของกลาง