พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา by Mind Map: พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา

1. 2.2 การค้ากับต่างประเทศ ด้วยสภาพที่ตั้งของอาณาอยุธยาที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขายกับอาณาจักรอยุธยา

2. 2.1การค้าขายภายในอาณาจักร  ด้วยสภาพที่ตั้งของอยุธยาอยู่ บริเวณใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่บริเวณที่แม่น้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน  ดังนั้นจึงเป็นชุมชนทางการค้าที่พ่อค้าจากหัวเมือง ทางเหนือ จะนำสินค้าของป่ามา แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากพ่อค้าจีน ที่เดินทางเข้ามาจอดเรือซื้อขายบริเวณปากน้ำเจ้าพระยาสินค้า เหล่านี้

3. 2. ค้าหัวเรื่อง: การ อยุธยามีบทบาทสำคัญทั้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดแง่หัวเรื่อง: การเป็นอาณาจักรหัวเรื่อง: การค้า ซึ่งได้สร้างความสามารถมั่นคงไว้กับอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะสภาพที่ตั้งของอยุธยา

4. 3.อุตสาหกรรม ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของอยุธยา ส่วนใหญ่คือ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเครื่องใช้สอยอย่างง่ายๆ รวมไปถึงเครื่องครัวเรือนของชุมชนชั้นสูง และในราชสำนัก เช่น เสื้อผ้า เครื่องจักร เครื่องเหล็ก เครื่องแกะสลัก เป็นต้น

5. 1.ด้านเกษตรกรรม อยุธยาตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และเหมาะต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว