วัสดุ (Materials)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วัสดุ (Materials) by Mind Map: วัสดุ (Materials)

1. โลหะ(Metal)

1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.1. มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

1.2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.2.1. ไม่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ

2. ไม้ (Wood)

2.1. เป็นวัสดุธรรมชาติ สวยงาม แข็งแรง แต่ เสื่อสภาพตามอายุ ดูดความชื้น ผุพังง่าย ถูกทำลายโดยปลวก มอด แมลง และติดไฟได้ง่าย

2.2. 2.1) ไม้สังเคราะห์พลาสติก (Wood Plastic Composite)

2.2.1. ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (medium-density fiber board)

2.2.2. พาร์ติเคิลบอร์ด (particle board)

2.3. 2.2) ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Wood Fiber Composite)

2.3.1. เป็นไม้ที่มีส่วนผสมของ ปูน ทราย และผงไม้ ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป มีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและนอกอาคาร เช่น ไม้เชิงชาย ไม้ระแนง ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได และไม้บังตา

3. 3) เซรามิก (Ceramic)

3.1. ผลิตจากวัตถุดิบในธรรมชาติ

4. 4) วัสดุผสม (Ceramic)

4.1. 4.1) วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ (Polymer Matrix Composite: PMC) 4.2) วัสดุเชิงประกอบโลหะ (Metal Matrix Composite: MMC) 4.3) วัสดุเชิงประกอบเซรามิก (Ceramic Matrix Composite: CMC)

5. 5) วัสดุสมัยใหม่ (Modern Material)

5.1. 5.1) วัสดุนาโน

5.1.1. มีขนาด 1 -100 นาโนเมตร หรือมีโครงสร้างในระดับนาโน ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษหรือสมบัติที่แตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขนาดใหญ่กว่า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) วัสดุนาโนจากธรรมชาติ (2) วัสดุนาโนจากการผลิต