Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Drie maal Andy Hargreaves, opstellen over onderwijs, leiderschap en duurzaamheid (Meso Focus #76, 2009) by Mind Map: Drie maal Andy Hargreaves, opstellen over onderwijs, leiderschap en duurzaamheid (Meso Focus #76, 2009)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Drie maal Andy Hargreaves, opstellen over onderwijs, leiderschap en duurzaamheid (Meso Focus #76, 2009)

01. Voorwoord

'mushrooming'

Overheid heeft geen visie op de vraag hoe ze duurzame schoolontwikkeling kan bevorderen.

Hargreaves: duurzame onderwijsontwikkeling moet gebaseerd zijn op een visie in onderwijs op de kennismaatschappij (is iets anders dan kenniseconomie)

1.2 Leeswijzer

02. Onderwijs in de kennismaatschappij

2.1 De uitdagingen van de kennismaatschappij

2.2 Een lerende maatschappij

2.3 Voorbij de grenzen van de kenniseconomie

2.4 Zielloze standaardisering

2.5 Professionele leergemeenschappen (plg)

2.6 Het prestatiegerichte instructiemodel versus duurzame verandering

2.7 De kloof tussen arme en rijke gemeenschappen

2.8 De roep van de kennismaatschappij

03. De Vierde Weg van Verandering. Naar een tijdperk van inspiratie en duurzaamheid.

3.1 Introductie van De Vierde Weg

3.2 De Eerste Weg

3.3 De Tweede Weg

3.4 De Derde Weg

3.5 De nalatenschap

3.6 De Vierde Weg

04. De zeven principes van duurzaam leiderschap

4.1 Niet-duurzaam leiderschap

4.2 Definitie van duurzaam leiderschap

4.3 Principe 1 Duurzaam leiderschap resulteert in duurzaam leren

4.4 Principe 2 Duurzaam leiderschap is een waarborg voor blijvend succes

4.5 Principe 3 Duurzaam leiderschap creëert duurzaam leiderschap bij anderen

4.6 Principe 4 Duurzaam leiderschap richt zich op sociale rechtvaardigheid

4.7 Principe 5 Duurzaam handelen put menselijke en materiële middelen niet uit, maar ontwikkelt deze juist

4.8 Principe 6 Duurzaam leiderschap ontwikkelt diversiteit en kundigheid

4.9 Principe 7 Duurzaam leiderschap betekent een activistische opstelling tegenover de omgeving