วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1. วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน

1.1. วัสดุ

1.1.1. สมบัติของวัสดุ

1.1.1.1. สภาพยืดหยุ่น

1.1.1.2. ความแข็งแรง

1.1.1.3. การนำความร้อน

1.1.2. วัสดุน่ารู้

1.1.2.1. โลหะ

1.1.2.1.1. ประเภทเหล็ก

1.1.2.1.2. ประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.1.2.2. ไม้

1.1.2.2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.1.2.2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซิเมนต์

1.1.2.3. เซรามิก

1.1.2.4. วัสดุผสม

1.1.2.4.1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

1.1.2.4.2. วัสดุเชิงประกอบโลหะ

1.1.2.4.3. วัสดุเชิงประกอบเซรามิก

1.1.2.5. วัสดุสมัยใหม่

1.1.2.5.1. วัสดุนาโน

1.2. เครื่องมือพื้นฐาน

1.3. การตัดต่อและขึ้นรูปวัสดุ

2. กลไกไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์