เครื่องมือพื้นฐาน (Basic tools)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องมือพื้นฐาน (Basic tools) by Mind Map: เครื่องมือพื้นฐาน (Basic tools)

1. เครื่องมือสำหรับการวัดขนาด (Tools for measuring)

1.1. ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

1.1.1. - เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานขนาดเล็ก

1.1.2. - ใช้วัดความหนาของวัสดุ

1.1.3. - ไมโครมิเตอร์ มีทั้งแบบวัดนอก วัดใน และวัดลึก

1.2. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier Caliper)

1.2.1. - เครื่องมือวัดขนาดอย่างละเอียด

1.2.2. - วัดได้ทั้งขอบในและขอบนอกของชิ้นงาน วัดความลึกโดยใช้ก้านวัดลึก

1.3. ไม้บรรทัดวัดองศาหรือใบวัดมุม (Protractor)

1.3.1. - ใช้วัดขนาดของมุมของชิ้นงานเป็นองศา วัดได้ 0 - 180 องศา

1.3.2. - มีทั้งแบบธรรมดา และแบบดิจิทัล

2. เครื่องมือสำหรับการตัด (Cutting tools)

2.1. คีม (Pliers)

2.1.1. คีมปากแหลม

2.1.1.1. เป็นคีมขนาดเล็ก มีปากเล็กยาว ใช้บีบ ดัด หรืองอวัสดุขนาดเล็กที่ไม่แข็งมาก

2.1.2. คีมตัดปากเฉียง

2.1.2.1. ใช้ตัดวัสดุชิ้นเล็กที่ไม่แข็ง เช่น สายไฟ เส้นลวด

2.2. เลื่อยและปากกาตัด (Saw and cutting pan)

2.2.1. เลื่อยจิ๊กซอ

2.2.1.1. เป็นเลื่อยไฟฟ้า ใช้สำหรับตัดไม้ที่ทำงานโดยใช้ใบเลื่อย มีฟันละเอียดเคลื่อนที่ขึ้นลงและตัดชิ้นงานไปตามแนวที่ต้องการ

2.2.2. เลื่อยรอ

2.2.2.1. ใช้สำหรับตัดแต่งไม้ ที่มีฟันละเอียด

2.2.3. เลื่อยตัดเหล็ก

2.2.3.1. เป็นเลื่อยสำหรับตัดเหล็กหรือโลหะต่าง ๆ โดยใช้ใบเลื่อยที่มีฟันละเอียด

2.2.4. เลื่อยวงเดือน

2.2.4.1. ตัดได้ทั้งแบบตัดตรงและตัดเอียง ตัดซอยและเซาะร่องชิ้นงาน

2.2.5. เลื่อยไฟเบอร์

2.2.5.1. เป็น เครื่องมือตัดความเร็วสูง แผ่นใบเลื่อย ทำจากหินเจีย

2.2.6. ปากกาตัดกระจก

2.2.6.1. มีลักษณะคล้ายปากกา มีหัวที่ทำด้วยวัสดุที่มีองค์ประกอบของเพชร มีความแข็งแกร่งมาก

3. เครื่องมือสำหรับการเจาะ (Tools for drilling)

3.1. สว่านมือ

3.1.1. แบบธรรมดา

3.1.1.1. ใช้เจาะวัสดุทั่วไป เช่น ไม้ เหล็ก

3.1.2. แบบโรตารี

3.1.2.1. รูปลักษณ์ภายนอกไม่แตกต่างกัน แต่มีกลไกพิเศษภายในช่วยผ่อนแรง ใช้เจาะปูน