Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringstiler by Mind Map: Læringstiler

1. Visuell Lærer ved å se og lese bilder

1.1. PDF http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/863/884633/Volume_medialib/dunn.pdf

1.2. Lærer ved å se og lese bilder

2. Auditiv Lærer ved å høre

2.1. Hører kun på videoen

2.2. Podcast (Audio)

2.3. Lytte

3. Kinestetisk Lærer når de bruker kroppen

3.1. Lærer rytme ved å klappe

4. Taktil Lærer ved å ta og føle på ting

4.1. Gjør matte fysisk