TEMA : KAEDAH SAINTIFIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEMA : KAEDAH SAINTIFIK by Mind Map: TEMA : KAEDAH SAINTIFIK

1. 1.0 LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL

1.1. 1.1 Peralatan perlindungan diri

1.1.1. 1.1.1 Senaraikan contoh peralatan perlindungan diri dan fungsinya

1.2. 1.2 Pembuangan bahan sisa

1.2.1. 1.2.1 Senaraikan contoh bahan yg boleh dibuang ke dalam sinki

1.2.2. 1.2.2 Memberikan contoh bahan yg tidak boleh dibuang ke dalam sinki

1.2.3. 1.2.3 Menyenaraikan SOP mengurus sisa biologi

1.2.4. 1.2.4 Memberikan langkah mengurus kemalangan dalam makmal

1.3. 1.3 Pemadam kebakaran

1.3.1. 1.3.1 Menyenaraikan jenis-jenis pemadam kebakaran

1.3.2. 1.3.2 Menyatakan kaedah penggunaan pemadam kebakaran

1.3.3. 1.3.3 Membuat audit alat pemadam kebakaran di sekolah

1.3.4. 1.3.4 Mencipta alat pemadam kebakaran ringkas (PBL STEM)

2. 2.0 BANTUAN KECEMASAN

2.1. 2.1 Resusitasi Kardiopulmonari (CPR)

2.1.1. 2.1.1 Memberikan maksud CPR serta bila CPR digunakan

2.1.2. 2.1.2 Melakukan kaedah CPR

2.1.3. 2.1.3 Menyenaraikan kepentingan CPR

2.2. 2.2 Heimlich Maneuver

2.2.1. 2.2.1 Menjelaskan tentang Heimlich Maneuver

2.2.2. 2.2.2 Melakukan demonstrasi Heimlich Maneuver

3. 3.0 TEKNIK MENGUKUR PARAMETER KESIHATAN BADAN

3.1. 3.1 Suhu badan

3.1.1. 3.1.1 Mengukur suhu badan dengan teknim yang betul

3.1.2. 3.1.2 Mengintepretasi suhu badan

3.2. 3.2 Kadar denyutan nadi

3.2.1. 3.2.1 Mengenal pasti titik nadi pada badan

3.2.2. 3.2.2 Menjalankan eksperimen bg menentukan kadar denyutan nadi

3.3. 3.3 Tekanan darah

3.3.1. 3.3.1 Mengenal pasti alat mengukur tekanan darah

3.3.2. 3.3.2 Mengukur dan merekod tekanan darah

3.3.3. 3.3.3 Menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah

3.4. 3.4 Indeks Jisim Badan (BMI)

3.4.1. 3.4.1 Mengira dan menentukan BMI

3.4.2. 3.4.2 Menginterpretasi BMI dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil