יום הערכות תש"פ, אולפנת אמונה לאמנויות, מדעי הרפואה והבריאות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
יום הערכות תש"פ, אולפנת אמונה לאמנויות, מדעי הרפואה והבריאות by Mind Map: יום הערכות תש"פ, אולפנת אמונה לאמנויות, מדעי הרפואה והבריאות

1. מסלול ז', מחזור א' - שיפי

2. יעדים - הדס

2.1. דור - חנן בן ארי

3. חינוך חברתי - יערה ויפעת

4. טיולים ובטיחות - רונית

4.1. טיולים ובטיחות

4.2. נהלים למורות

5. פסיכופדגוגיה

6. משוב