ผู้ป่วยอายุ 80 ปี มะเร็งสำไส้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ป่วยอายุ 80 ปี มะเร็งสำไส้ by Mind Map: ผู้ป่วยอายุ 80 ปี   มะเร็งสำไส้

1. ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

1.1. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Dumping syndrome หลังผ่าตัด

1.1.1. 1. ข้อแนะนำในการรับประทานอาหาร

1.1.1.1. 1.1 แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารจำนวนมากในแต่ละมื้อ โดยควรรับประทานอย่างน้อยวันละ 6 มื้อ ๆ ละน้อย ๆ

1.1.1.2. 1.2 รับประทานอาหารรสจืดที่มีแคลอรี่เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัดหรือแป้งมาก

1.1.1.3. 1.3 แนะนำให้รับประทานอาหารช้าๆ ไม่รีบร้อน การดื่มน้ำไม่ควรดื่มพร้อมการรับประทานอาหาร แต่ให้ดื่มน้ำก่อนและหลังรับประทานอาหารเสร็จ 30-45 นาที

1.1.1.4. 1.4 หลังรับประทานอาหาร ควรนอนราบหรือศีรษะสูงเล็กน้อย (semi-Fowler’s position) ลดการไหลของอาหารตกถึงลำไส้อย่างรวดเร็ว

1.1.2. 2. ดูแลให้ได้รับยากลุ่มต้านประสาทพาราซิมพาเธติค (anticholinergic) เพื่อลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ก่อนรับประทานอาหาร

1.1.3. 3. สังเกตอาการของภาวะ Dumping syndrome เช่น เจ็บบริเวณลิ้นปี่ คลื่นไส้อาเจียน ปวดบิด หากมีอาการรุนแรงขึ้น ควรรายงานแพทย์

2. เนื้อเยื่อบุผิวเจริญผิดที่

2.1. เกิดเป็นก้อนเนื้องอก

2.1.1. Obstruction ลำไส้

2.1.1.1. เลือดออกในทางเดินอาหาร

2.1.1.2. มีการสะสมของก๊าซและของเหลวเหนือบริเวณอุดตัน

2.1.1.2.1. ดันกระบังลมขึ้น

2.1.1.2.2. ความสามารถในการดูดซึมอาหารลดลง

2.1.1.2.3. ลำไส้โป่งพอง

2.1.1.2.4. เพิ่มความดันในลำไส้

2.1.1.2.5. น้ำย่อยคั่งมากขึ้น

2.1.1.2.6. ลำไส้บีบตัวมากขึ้น