สรุปภาคต่างๆของไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปภาคต่างๆของไทย by Mind Map: สรุปภาคต่างๆของไทย

1. ภาคเหนือ

1.1. ภูมิประเทศ

1.1.1. 93,691 ตารางกิโลเมตร

1.1.2. ติดกับพม่ากับลาว

1.1.3. ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน

1.2. ภูมิอากาศ

1.2.1. อากาศร้อน๙ื้นสลับกับฤดูเเล้ง

1.2.2. อุณหภูมิเฉลี่ย 24-27c

1.3. จังหวัดต่างๆ

1.3.1. เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เเพร่ เเม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ์

1.4. พืชพรรณธรรมชาติ

1.4.1. ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ ป่าโปร่งผสม ป่าดิบ ป่าสนเขา

1.5. เเหล่งเศรฐกิจ

1.5.1. เกษรตกรรม

1.5.2. อุตสาหกรรม

1.5.3. อุตสาหกรรมโรงงาน

1.5.4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1.6. เเร่ธาติ

1.6.1. ทังสเตน ดีบุก เเมงกานีส ไพโรฟิลไลต์ ดินขาว หินปูน สังกะสี นํ้ามันปิโตรเลียม กรวด ทราย นํ้าบาดาล ถ่านหิน ดิน พลวง ฟลูออไรต์ ลิกไนต์ ทองเเดง ใยดิน

2. ภาคตะวันออก

2.1. ภูมิประเทศ

2.1.1. เป็นที่ราบสูงสลับกัยภูเขาลูกเตี้ยมากๆ

2.1.2. มีเเม่นํ้าสําคัญหลายสาย

2.2. ภูมิอากาศ

2.2.1. เเบบทุ่งหญ้า เมืองร้อน อยู่ทางตอนบนของภาค

2.2.2. เเบบมรสุมเมืองร้อน อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของภาค

2.2.3. อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 30-65c

2.3. จังหวัดต่างๆ

2.3.1. จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระเเก้ว

2.4. พืชพรรณธรรมชาติ

2.4.1. ป่าดงดิบ ป่าสนเขา ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ

2.5. เเหล่งเศรฐกิจ

2.5.1. การเพาะปลูก

2.5.2. การประมง

2.5.3. การทําป่าไม้

2.5.4. การทําเหมือง

2.5.5. อุตสาหกรรม

2.6. เเร่ธาตุ

2.6.1. เหล็ก พลวง เเร่รัตนชาติ เเร่่เชื่อเพลิง

3. ภาคตะวันตก

3.1. ภูมิประเทศ

3.1.1. เขจเทือกเขา

3.1.2. เขตที่ราบ

3.2. ภูมิอากาศ

3.2.1. อากาศเเบบทุ่งสะวันนา(aw) มีฝนเเละเเล้งสลับกัน

3.3. จังหวัดต่างๆ

3.3.1. ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

3.4. พืชพรรณธรรมชาติ

3.4.1. ป่าดิบเเล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าเเดง

3.5. เเหล่งเศรฐกิจ

3.5.1. การประมง

3.5.2. เพาะปลูกอ้อย

3.5.3. การทํานา

3.5.4. อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ

3.5.5. เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

3.6. เเร่ธาติ

3.6.1. เเร่ดีบุก ทังสเตน เหล็ก ฟอสเฟต หินอ่อน หินปูน สังกะสี พลวง หินนํ้ามัน หินเเกรนิต เเร่รัตนชาติ พลอย ไพลิน

4. ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ

4.1. ภูมิประเทศ

4.1.1. มีพื้นที่ 160,000ตารางกิโลเมตร

4.1.2. พื้นที่เป็นเเอ่งจานลาด

4.2. ภูมิอากาศ

4.2.1. อากาศเเบบทุ่งสะวันนาหรือร้อนชื้นสลับกัน

4.2.2. มีปริมาณฝนปานกลาง

4.2.3. สามฤดู ร้อน ฝน หนาว

4.3. จังหวัดต่างๆ

4.3.1. กาฬสินธุ์ ขอนเเก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

4.3.2. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

4.4. พืชพรรณธรรมชาติ

4.4.1. ป่าไม้พลัดใบหรือป่าดิบ ป่าไม้พลัดใบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเเดง ป่าโคก ป่าเเพะ

4.5. เเหล่งเศรฐกิจ

4.5.1. ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง กระเทียม ปอเเก้ว ถั่วลิสง

4.6. เเร่ธาตุ

4.6.1. เเบไรต์ ตะกั่ว เเมงกานีส ทองเเดง ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ เกลือหิน

5. ภาคกลาง

5.1. ภูมิประเทศ

5.1.1. มีพื้นที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร

5.1.2. ตอนบนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับ กับเนินเขา

5.1.3. เขตที่ราลตอนล่าง

5.1.4. มีที่ราบลุ่มเเม่นํ้าสลับกับลูกฟูก

5.1.5. มีภูเขาที่สูงกระจายอยู่ทั่ว

5.2. ภูมิอากาศ

5.2.1. อากาศเเบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน(aw)

5.2.2. มีฝนตกกลางสลับกันเเล้ง

5.3. จังหวัดต่างๆ

5.3.1. กรุงเทพมหานคร กําเเพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

5.4. พืชพรรณธรรมชาติ

5.4.1. ป่าไม้น้อย

5.4.2. ดินไม่เหมาะในการปลูกเพราะมันจะจับตัวเเข็งในฤดูเเล้ง

5.5. เเหล่งเศรษฐกิจ

5.5.1. การเพาะปลูก

5.5.2. การเลี้ยงสัตว์

5.5.3. การประมง

5.5.4. อุตสาหกรรม

5.5.5. การค้าเเละบริการ

5.6. เเร่ธาตุ

5.6.1. ยิปซัม นํ้ามันปิโตรเรียม ดีบุก เห็ก

6. ภาคใต้

6.1. ภูมิประเทศ

6.1.1. มีพื้นที่ประมาณ 70,715 ตารางเมตร

6.1.2. เขตเทือกเขา

6.1.3. เขตที่ราบ

6.2. ภูมิอากาศ

6.2.1. เเบบร้อนชื้นเเถมมรสุม(am) มีฝนตกชุกสลับกับเเล้ง

6.2.2. ไม่มีหนาวเพราะอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร

6.3. จังหวัดต่างๆ

6.3.1. กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา ยะลา

6.4. พืชพรรณธรรมชาติ

6.4.1. ป่าดิบชื้น ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน

6.5. เเหล่งเศรษฐกิจ

6.5.1. การเกษตร

6.5.2. การประมง

6.5.3. เหมืองเเร่

6.6. เเร่ธาตุ

6.6.1. ดีบุก พลวง ทังสเทน ทองคํา ฟลูออไรต์ ยิปซัม ดินขาว ถ่านิน นํ้ามันปิโตรเลียม ก๊าชธรรมชาติ