FACEBOOK MARKETING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FACEBOOK MARKETING by Mind Map: FACEBOOK MARKETING

1. TỔNG QUAN

1.1. Why - Tại sao chọn?

1.2. How it works - Cơ chế hoạt động?

1.3. How it is - Vị trí hiển thị như thế nào?

1.3.1. Cột phải

1.3.2. Nguồn cấp

1.4. Cơ chế tính tiền

2. CHỈ SỐ QUAN TRỌNG

2.1. Chỉ số chung:cmp, ctr...

2.2. Chỉ số tại Edumall

2.3. Thuật ngữ khác: ngân sách...

3. PIXEL VÀ ĐỐI TƯỢNG

3.1. Pixel

3.1.1. Pixel là gì

3.1.2. Ý nghĩa

3.1.3. Cách cài đặt

3.2. Đối tượng

4. CÁC ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN

4.1. quay vòng

4.2. ảnh/video đơn

4.3. canvas

4.4. Album ảnh

5. CÁCH TẠO QUẢNG CÁO

6. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ

6.1. Trình quản lý quảng cáo

6.2. Trình quản lý doanh nghiệp - BM

6.3. Khởi tạo BM, BM khác với trình QLQC?

6.4. kiểm tra budget tài khoản

7. TỐI ƯU

7.1. Target

7.2. phân tích chỉ số

7.3. hành xử tắt, bật

7.4. Tăng quy mô/ Tối ưu giá?

7.5. Tăng quy mô cực đại?

7.6. A/b test?

8. CÁC LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO

8.1. 3 nhóm mục tiêu lớn

8.2. đặc điểm của mỗi loại hình QC

8.3. 3 loại QC thường sử dụng

8.4. Ưu điểm của Conversion

9. NGÂN SÁCH