NHÂN SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NHÂN SỰ by Mind Map: NHÂN SỰ

1. KHÔNG SAI CHÍNH TẢ

2. TUYỂN DỤNG

2.1. ONLINE

2.1.1. MAIL

2.1.1.1. CÓ TIÊU ĐỀ

2.1.1.2. NỘI DUNG

2.1.1.3. KHÔNG LỖI CHÍNH TẢ

2.1.2. CV

2.1.2.1. MỤC TIÊU RÕ RÀNG

2.1.2.2. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2.1.2.2.1. RÕ RÀNG

2.1.2.2.2. LIÊN QUAN

2.1.2.3. KỸ NĂNG

2.1.2.3.1. THIẾT KẾ

2.1.2.3.2. CÂU LẠC BỘ

2.1.2.3.3. THIẾT KẾ CV

2.1.2.3.4. GIAO TIẾP

2.1.2.3.5. LÀM VIỆC NHÓM

2.1.2.4. ƯU TIÊN TIẾNG ANH

2.1.2.5. HÌNH ẢNH

2.1.2.5.1. THẤY RÕ MẶT

2.1.2.5.2. KHÔNG CHE MẶT

2.1.2.5.3. CHÂN THẬT

2.2. PHỎNG VẤN

2.2.1. DESIGNER

2.2.1.1. TRẦM TÍNH

2.2.1.2. CHUYÊN MÔN

2.2.2. SALE

2.2.2.1. NGOẠI HÌNH SÁNG

2.2.2.1.1. CƯỜI

2.2.2.1.2. LẠC QUAN

2.2.2.1.3. TRANG PHỤC TƯƠM TẤT

2.2.2.1.4. TÓC GỌN GÀNG

2.2.2.1.5. MAKEUP NHẸ NHÀNG

2.2.2.1.6. MÙI HƯƠNG

2.2.2.2. GIỌNG NÓI

2.2.2.2.1. DỄ NGHE

2.2.2.2.2. TRÔI CHẢY

2.2.2.2.3. RÕ RÀNG

2.2.2.2.4. HOẠT NGÔN

2.2.2.3. BIẾT XỬ LÍ TÌNH HUỐNG

2.2.2.4. SỰ TỰ TIN

3. ĐÀO TẠO

3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY

3.1.1. GOOGLE ADS

3.1.1.1. KEY SEARCH

3.1.1.1.1. K.H CHỦ ĐỘNG

3.1.1.2. BANNER

3.1.1.2.1. K.H BỊ ĐỘNG

3.1.1.3. YOUTUBE

3.1.1.3.1. K.H BỊ ĐỘNG

3.1.1.4. SHOPPING

3.1.1.4.1. K.H CHỦ , BỊ ĐỘNG

3.1.2. FBADS

3.1.2.1. FB

3.1.2.1.1. K.H BỊ ĐỘNG

3.1.2.2. INSTA

3.1.2.2.1. K. H BỊ ĐỘNG

3.1.3. ZALO.........

3.1.4. BOOKING

3.1.4.1. BÁO

3.1.4.1.1. ONL

3.1.4.1.2. GIẤY

3.1.4.2. TIVI

3.1.4.3. TAXI

3.2. 3 NGÀY

4. SA THẢI

4.1. THÁI ĐỘ

4.2. KẾT QUẢ LÀM VIỆC

5. CHÍNH SÁCH HỒ SƠ

5.1. HỒ SƠ NV

5.2. BẢO HIỂM

5.3. LƯƠNG

5.4. DOANH SỐ MỖI THÁNG

6. THEO DÕI, PHÁT TRIỂN

6.1. THÁI ĐỘ NV

6.2. DOANH SỐ

7. BÁO CÁO