მიკრო და სტარტაპები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
მიკრო და სტარტაპები by Mind Map: მიკრო და სტარტაპები

1. საოპერაციო მოწყობა ფილიალებში

1.1. ნატო - დღევანდელი სიტუაცია

1.2. კანდო - მარკეტინგული მხარე და ვიზუალიზაცია

1.3. ანკა - კლიენტის მხარე

1.4. ნათია - ახალი მოწყობა ხალხი

1.5. მოტივაციის ნაწილი

2. ფეიმენთები

2.1. დასამატებელია კადრი ჩვენთან

2.2. პროცესების დალაგება პოსზე და e Commerce-ზე

2.2.1. პროცესების გავლა ყოველკვირეულ შეხვედრებზე

2.3. კადრების აყვანა ქოლ ცენტრში პოსებზე და იკომერსზე

2.4. 5 ფილიალის არჩევა

3. BCOM

3.1. რეგიონულებთან გავლა Bcom ბარაკუდას გეგმებში

3.1.1. მოლარე ოპ. ლიდების გეგმა

3.1.2. მრჩეველებზე (იურ. პირებზე) Sales Game

3.2. BFIX-ის გაშლა - კოტეს ანალიზი

3.3. Add on -ების დამატება

3.3.1. ბანკირის მომსახურება

3.3.2. QR

3.3.3. აგრო

3.3.4. დაზღვევა ბიზნესი

3.3.5. FX - გადარიცხვა კონვერტაციები

3.3.6. ბიზნეს ბარათი დამატებით

3.4. ტაბლო

3.4.1. უნდა ვხედავდეთ გამყიდველის მიხედვით რეპორტს

3.4.2. უნდა ვუყუროთ ჩარნის საკრედიტოს და არასაკრედიტო ჭრილში

4. სესხები

4.1. ფასდადების დოკუმენტის დამტკიცება

4.2. კამპანიების გენერაციის მოდულის აწყობა

4.2.1. სესხების პირველადი სატესტო ბაზის ჩაყრა ქოლ ცენტრისთვის

4.3. პროექტის ფორმის გამარტივება - რაზმას უნდა შევხვდე

4.4. CoR ზე შეხვედრა რისკებთან

5. მარკეტინგი

5.1. კამპანიის ჩაშვება ლიდების მოზიდვაზე

5.2. Digital Onboarding კიდევ ერთხელლ გავაცოცხლოთ - უნდა დავთვალოთ და სექტემბრისთვის მოვამზადოთ

5.3. მინის კამპანია

5.4. ინტ. ბანკზე საიმიჯო კამპანია

5.5. Bcom კამპანია (ვიდეო კონტენტი)

5.6. ტექ. სესხის კამპანია

5.7. მიკრო იპოთეკური სესხის კამპანია

6. საოპერაციო

6.1. საოპერაციო შემოსავლები

6.1.1. კონვეტაციები

6.1.1.1. კონვერტაციების გეგმებში ჩადება ექსპერტებისთვის, რეპორტის ნახვა

6.2. დეპოზიტები

6.3. Digital Onboarding

6.3.1. პრატფორმა იწერება

6.3.2. რეპორტი გვინდა კვირაში ერთხელ

6.3.3. რამდენი onboard კლიენტი ყიდულობს Bcom-ს

6.4. Offloading

6.4.1. Cash in

6.4.2. TBC Pay

6.4.2.1. ქვითარი SMS-ად QBR

6.5. სმე საოპერაციო პროდუქტები/პროცედურები ბროშურა

7. დაზღვევა

8. ერთგულის და ბიზნესის კოლაბორიაცია

8.1. სტარტაპერებისთვის ერთგულთან აწყობა

8.2. სხვა კლიენტებისთვის ცალკე ლოალობის მოდული Bcom ში

9. ქოლ ცენტრი

9.1. cross selling-ზე რეპორტი

9.2. Bcom-ის რეპორტი

9.3. სესხების გაყიდვების რეპორტი

9.4. onboarding და cross selling გუნდების Bcom-ის გეგმა

9.5. Bcom-ის ხალხზე გეგმების გაზრდა 1.5 ჯერ

9.6. ქოლ ცენტრში ატვირთული ბაზების ანალიზი / მამე

9.7. ველქომ ქოლ Bcom-ზე

9.8. ქოლ ცენტრიდან კონტაქტი ვისაც ბარათი არ აუღია

9.9. კლიენტის გაჩერებამდე 2 კვირით ადრე ქოლი

9.10. Sales Game ები ქოლ ცენტრის ხალხისთვის, ბოლო კვარტლისთვის

10. სახელფასოები

10.1. ვინ არის სახელფასოების DRI

10.2. ფილიალის კადრებმა ბარაკუდაში თუ იციან სახელფასოების ტარიფები

10.3. ჩერნის რეპორტი

10.4. სახელფასოს არსებული პორტფელის ანალიზი

10.5. ლოგიკის აწყობა რომ ჩაითვალოს სახელფასოდ

11. Tbc ბანკის ვები

12. სათაოს მოწყობა / სეგმენტაცია