วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: วัสดุ เครื่องมือ กลไกไฟฟ้าเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1. วัสดุเเละเครื่องมือพื้นฐาน

1.1. วัสดุ

1.1.1. สมบัติของวัสดุ

1.1.1.1. สภาพยืดหยุ่น

1.1.1.2. ความเเข็งเเรง

1.1.1.3. การนำความร้อน

1.1.2. วัสดุน่ารู้

1.1.2.1. โลหะ(Metal)

1.1.2.1.1. โลหะประเภทเหล็ก

1.1.2.1.2. โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก

1.1.2.2. ไม้(Wood)

1.1.2.2.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.1.2.2.2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

1.1.2.3. เซรามิก(Ceramic)

1.1.2.4. วัสดุผสม

1.1.2.4.1. วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์

1.1.2.4.2. วัสดุเชิงประกอบโลหะ

1.1.2.4.3. วัสดุเชิงประกอบเวรามิก

1.1.2.5. วัสดุสมัยใหม่

1.1.2.5.1. วัสดุนาโน

1.2. เครื่องมือพื้นฐาน

1.3. การตัดเเละขึ้นรูปวัสดุ