Ngọc Sáng MES Hotel

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ngọc Sáng MES Hotel by Mind Map: Ngọc Sáng MES Hotel

1. Nguồn thu

1.1. MES Hotel

1.1.1. Báo cáo lưu trú

1.1.1.1. Tháng 5

1.1.1.2. Tháng 6

1.1.1.3. Tháng 7

1.1.2. Lập bảng kê doanh thu theo đơn giá phòng

1.1.2.1. Số phòng

1.1.2.2. Đơn giá phòng/đêm

1.1.2.3. Số đêm lưu trú

1.1.3. Chi phí

1.1.3.1. HĐ Thuê nhà

1.1.3.1.1. 20 Tân Trào

1.1.3.1.2. 18 Tân Trào

1.1.3.2. Điện, nước, Internet, điện thoại

1.1.3.3. Lương nhân viên

1.1.3.3.1. 6 nhân viên: .........

1.1.3.4. Chi phí đầu vào khác

1.1.3.4.1. Cafe, trà, đường, mì, trứng, nước suối, các loại nước đóng lon, chai....phục vụ ăn uống cho khách lưu trú

1.1.3.4.2. Sao kê các khoản chi phí được chuyển qua tài khoản.

1.2. Bricoffee

1.2.1. Doanh thu

1.2.2. HD thuê nhà 28 Hai Bà Trưng

1.2.3. Ủy quyền cho MS Sáng toàn quyền sử dụng nguồn thu, chi phí, thuế và kinh doanh.

1.3. Cho thuê nhà

1.3.1. Cho thuê mặt tiền 20 Tân Trào - 8 triệu/tháng

2. Tài sản bảo đảm

2.1. Quyền sử dụng lô đất 200m2 ODT và 50m2 CLN Khu Xẻo Cao, Long Hòa, Bình Thủy, TPCT.

3. Dư nợ tại TCTD

3.1. Đại chúng 360 triệu

3.2. SCB - 893 triệu

3.3. Liên Việt - 1,455 tỷ

3.4. DTI =

4. Nhu Cầu vay

4.1. 80% giá trị định giá TSBĐ