เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร by Mind Map: เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กร

1. ร้านยาเอ็กซ์ตร้า พลัส

1.1. SENSORMATIC มีหน้าที่เป็นเครื่องกันขโมยแบบดิจิตอล

1.2. กล้องวงจรปิด มีหน้าที่ถ่ายทอดภาพวิดิโอไปยังอุปกรณ์ปลายทาง คอยระวังความปลอดภัย

1.3. ประตูอัตโนมัติ มีหน้าที่เปิดปิดรับผู้ใช้โดยระบบเซ็นเซอร์

1.4. ตาชั่งนํ้าหนัก มีหน้าที่ประมวลผลนํ้าหนักของบุคคล

1.5. ตู้แช่ยา ทำหน้าที่ แช่ยาภายใน อุณหภมูิ 2-8 cํ

1.6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด ทำหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอ่านบาร์โค้ดแล้วไประมวล

1.7. เครื่องรูดบัตร ทำหน้าที่ อ่านข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก แก่การทำธุรกรรม

1.8. คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกรายการซื้อต่าง

2. ห้องสมุด

2.1. E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็น e-book ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดซื้อเข้ามาให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา

2.2. E-MAGAZINE นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-magazine ที่นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานฟรีผ่าน e-passport

2.3. E-JOURNAL วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-journal ที่มีการแนะนำ และเปิดให้ใช้งานฟรี

2.4. E-DATABASE ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน จาก สกอ. มีมากกว่า 13 ฐานข้อมูล

2.5. E-THESIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. โรงภาพยนต์

3.1. 1. ตู้กดตั๋วหนังอิเล้กทรอนิกส์ช่วยลดเวลาต่อแถวซื้อตั๋วภาพยนต์

3.2. 2.ภาพโปสเตอร์ภาพยนต์ ช่วยดึงดูดความสนใจการเลือกชม

3.3. 3.จอแสงเวลาฉายภาพยนต์ช่วยตรวจสอบเวลาฉายภาพยนต์ผู้ชมสมารถตรวจสอบเวลาเข้าโรงได้อย่างง่ายดาย

3.4. 4.จอ LED โฆษณาอาหารช่วยแสดงรายการอาหารและเครื่องดื่ม

4. TRUEMOVE H

4.1. 1.ตู้กดบัตรคิว จุดเด่นคือ เป็นแบบ standalone ไม่จำเป็นต้องมี maincontroller ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เพราะเครื่องเป็นแบบ all in one สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง

4.2. 2.ตู้คีออส โดยตู้คีออสสมารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ให้บริการต่างๆภายในองค์กร

5. เซเว่นอีเลฟเว่น

5.1. 1.เครื่องบันทึกเงินสด หน้าที่คือ คำนวณเงินที่ขายสินค้าได้ และเครื่องเป็นแหล่งข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงเพราะทันทีที่สินค้าถูกขายออกไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ ตัวสินค้าที่ขายได้ทุกชิ้น ประเภท ยี่ห้อ เหล่านี้จะถุกส่งไปยังเครื่องพีซี ที่ตั้งอยู่ หลังร้าน

5.2. 2.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมุลของระบบสินค้าคงคลังจะมีจำนวนหลักค่อนข้างมาก เมื่อต้องการเรียกใช้หรือตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย จึงเกิดแนวคิดในการพิมพ์ คือเป็นแบบแท่งรหัสสีดำและขาวต่อเนื่องกัน

5.3. 3. บานประตู้เลื่อนอัตโนมัติ เป็นประตูที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ฝังไว้ในภายในและภายนอกหน้าทางเข้าและออก เมื่อมีผู้มาใช้บริการ ระบบก็จะทำงานโดยสั่งให้ประตูบานเลื่อน

5.4. 4. กล้องวงจรปิด มีไว้บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่นำไปติดไว้ตามที่ต่างๆ เครื่องบันทึกภาพและเสียงที่เรียกว่า เครื่องDVR

6. MY MO

6.1. เป้นระบบ mobile banking สำหรับธนาคารออมสินที่เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือโดยไม่ต้องไปธนาคาร จะทำหน้าที่คือ 1.บริการ 24 ชม. 2. โอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 3. จ่ายบิลด้วยบาร์โค้ด 4. เช้คประวัติการทำงานย้อนหลังสูงสุด 5 ปี 5.จ่ายค่างวดสินเชื่อ 6.ครบทุกบัญชีออมสินใน app เดียว

7. TOT easy life

7.1. เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายค้นหาศูนย์บริการ เติมเงิน สมัครบริการ สิทธิพิเศษ