Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Guest by Mind Map: Guest

1. Request

1.1. Gửi Email request được chấp thuận

1.1.1. Chưa thanh toán

1.1.1.1. Customer gọi push

1.1.1.2. Gửi Email nhắc nhở đơn hàng - Push thanh toán

1.1.1.2.1. Không thanh toán

1.1.2. Thanh toán

1.1.2.1. Gửi email thông tin thanh toán

1.1.2.1.1. Thông báo xác nhận thanh toán thành công +Host gửi lời chào

1.2. Gửi Email request không được chấp thuận

1.2.1. Gửi email gợi ý các listing khác + Ưu đãi

2. Book Now

3. Email nhắc nhở giỏ hàng bỏ quên

3.1. Hướng dẫn Thanh toán và Push ưu đãi thanh toán. CTA (>12h)

3.2. Sau 24h: Thông báo hết hạn booking, Gợi ý listing khác + Ưu đãi

4. Email push khách hàng chưa từng Booking

4.1. Send message: Welcome Email 1

4.1.1. Wait for 1 days

4.1.2. Send message: Welcome Email 2

4.1.2.1. Wait for 2 days

4.1.2.2. Sendmessage: Welcome Email 3

4.1.2.2.1. Click link: Tặng ưu đãi Booking

4.1.2.2.2. Không click link: End Automation - Chuyển sang chăm sóc bằng kịch bản Automation mới

5. Email Khách hàng thân thiết

5.1. Email chúc mừng sinh nhật

5.2. Thank you Email: Tri ân khách hàng thân thiết, kỉ niệm 1 năm (2,3,4,5..năm) là thành viên, ưu đãi KH có booking nhiều....

5.3. FEEDBACK EMAILS: Về trải nghiệm dịch vụ tại Luxstay theo thăng điểm 10

6. Social Media

7. Blog

8. Email News Letter

9. Search Engines