Peranan Guru yang Hebat dalam Mengurus Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Peranan Guru yang Hebat dalam Mengurus Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif by Mind Map: Peranan Guru yang Hebat dalam Mengurus Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

1. Ciri-ciri Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

1.1. Persekitaran Fizikal

1.1.1. Menyediakan peralatan kebersihan

1.1.1.1. contoh peralatan : penyapu sampah, tong sampah dan kain lap tingkap

1.1.2. Memastikan lampu dan kipas di bilik darjah berfungsi dengan baik

1.1.3. Menyediakan ruang khas di dalam bilik darjah

1.1.3.1. tujuan : untuk kegunaan guru melakukan aktiviti bercerita, membaca dan sebagainya

1.1.4. Mengajar murid cara untuk menyimpan bahan dengan tersusun

1.1.4.1. contoh : menyusun kembali penyapu di tempatnya

1.2. Persekitaran Psikososial

1.2.1. mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan

1.2.1.1. suasana yang merangsang pembelajaran (minat murid)

1.2.1.2. bebas daripada ancaman bahaya fizikal

1.2.1.3. menggalakkan pembelajaran koperatif

1.2.1.4. memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam proses PdP

1.2.2. mewujudkan hubungan yang positif antara guru dan murid

1.2.2.1. mewujudkan komunikasi terbuka

1.2.2.2. guru perlu sensitif dan peka kepada perbezaan individu antara murid

1.3. Peraturan dan Rutin Bilik Darjah

1.3.1. Membina jadual bertugas

1.3.1.1. Memastikan setiap murid bertanggungjawab dan bekerjasama dalam menjaga kebersihan bilik darjah

1.3.2. Membentuk peraturan bilik darjah

1.3.2.1. tujuan : membantu proses pembelajaran

1.3.2.1.1. peraturan yang bermakna

1.3.2.1.2. dipersetujui oleh setiap murid

1.3.2.1.3. ayat peraturan mestilah jelas dan ringkas

1.3.2.1.4. mengehadkan peraturan agar tidak mengelirukan murid

1.3.2.1.5. peraturan yang adil

2. Pengurusan Sumber Maklumat Murid

2.1. Menyimpan data peribadi murid

2.1.1. contoh : kad rekod persekolahan buku kedatangan murid, buku laporan dan ,buku laporan guru kelas

2.2. Meminta ibu bapa mengisi borang maklumat murid

2.2.1. tujuan : membantu pihak sekolah dalam pengurusan berkaitan hal ehwal murid

3. Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Bilik Darjah

3.1. Proses Pertama : Proses Pengukuran

3.1.1. Menggunakan alat untuk mengumpulkan nilai kuantitatif atau maklumat pencapaian pembelajaran seseorang murid

3.1.1.1. contoh : Ujian Sumatif dan kuiz

3.2. Proses Kedua : Penilaian

3.2.1. Merupakan proses membuat keputusan berdasarkan hasil daripada pengukuran

4. Konsep Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku yang Berkesan

4.1. Menurut Weber (1999), pengurusan bilik darjah melibatkan segala aktiviti yang dilaksana oleh guru untuk membentuk dan mewujudkan sebuah iklim bilik darjah yang membantu keberkesanan dan kecekapan pengajaran

4.2. Memerlukan guru untuk memberikan fokus yang utama kepada murid

4.2.1. Fokus utama model logikal Dreikurs adalah mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik (murid rasa dihargai)