แนวคิดและผลงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แนวคิดและผลงาน by Mind Map: แนวคิดและผลงาน

1. "The limits of my language mean the limits of my world"

2. Philosophical Investigation Book

3. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับตรรกวิทยา ระหว่างประพจน์และโลก

4. Language game

4.1. The picture theory คือ ประพจน์สามารถทางเป็น "รูปภาพ" บนโลกได้ เช่น "มีต้นไม้ในสวน" ประพจน์นี้จะถูกต้องก็ต่อเมื่อเราเดินไปดูที่สวนว่ามีหรือไม่มี "มีต้นไม้ในสวน"