ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. สถานพยาบาล

1.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม

1.1.1. ห่างจากหมู่ 23 ระยะทาง 700 เมตร

1.1.2. มีการออกเยี่ยมบ้าน

1.1.3. ฉีดวัคซีนทุกวันที่ 20 ของเดือน

1.1.4. วางแผนครอบครัวทุกวันอังคาร

1.1.5. คลินิกเบาหวานทุกวันจันทร์

1.2. โรงพยาบาลกันทรวิชัย

1.3. โรงพยาบาลมหาสารคาม

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์/ความเชื่อ

2.1. หมอเป่า

2.2. หมอธรรม

2.3. วัฒนธรรม

2.3.1. ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

2.3.2. เอาบุญบ้าน

2.3.3. ขอฝน : แห่นางแมว บุญบั้งไฟ

2.3.4. บุญผะเหวด บุญกฐิน

2.4. วัด

2.4.1. วัดพรหมประกายสิทธิ์

2.4.2. ศาลากลางบ้าน

3. ยา

3.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม

3.2. ร้านชำในหมู่บ้าน

3.2.1. ร้านแม่สมหมาย

3.2.2. ร้านแม่อำนวย

3.2.2.1. ยาอมแก้ไอ : strepsils

3.2.2.2. ยาแก้ปวด : พาราเซตามอล

3.2.3. ร้านวันเฉลิม

4. อาหาร

4.1. อาหารพื้นบ้าน

4.1.1. ผักหวาน

4.1.2. ผักติ้ว

4.1.3. หน่อไม้

4.1.4. เห็ด

4.2. อาหารตลาด

4.2.1. ตลาดนัดทุกวันพุธ เสาร์ อาทิตย์

4.2.2. รถเร่ขายกับข้าว อาหารถุง