ปัญหาการแบ่งเวลาในการทำงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญหาการแบ่งเวลาในการทำงาน by Mind Map: ปัญหาการแบ่งเวลาในการทำงาน

1. ไม่จัดตาราง

2. ไท่จดบันทึก

3. ไม่มีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่

4. ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง

5. ไม่ตั้งเป้าหมาย

6. ไม่จัดลำดับความสำคัญ