Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fysikk 2 by Mind Map: Fysikk 2

1. Bevegelse

1.1. Rettlinjet

1.2. Krumlinjet

1.3. Bevegelsesmengde

1.3.1. Bevegelsesmengde def

1.3.2. Newtons 2. lov og bev.mengde

1.3.3. Bevaringsloven

1.3.4. Støt

1.3.4.1. Elastisk

1.3.4.2. Uelastisk

1.3.4.3. Fullstendig uelastisk

1.4. Fjær

1.4.1. Hookes lov

1.4.2. Energi

2. Gravitasjon og relativitet

3. Elektrisk felt

4. Magnetisk felt

5. Induksjon

6. Kvantefysikk