Bản thân

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bản thân by Mind Map: Bản thân

1. Photography

1.1. Chụp ảnh

1.1.1. Thiết bị

1.1.1.1. DSLR - lens

1.1.1.1.1. DSLR

1.1.1.1.2. LENS

1.1.1.2. Lightning

1.1.1.2.1. C-Stand

1.1.1.2.2. Flash

1.1.2. Kỹ năng

1.1.2.1. Portrait - family

1.1.2.2. Children 2 - 6 year

1.2. Retouch

1.2.1. Thiết bị

1.2.2. Kỹ năng

1.2.2.1. Makeup da

1.2.2.1.1. Hhhhh

1.2.2.2. Dobge & burn

1.2.2.2.1. Fhfhfhfh

1.2.2.3. Skin tone : Selective Color

1.3. Định hướng

1.3.1. # phong cách

1.3.1.1. # Dani Diamond

1.3.1.2. # Emily Soto

1.3.1.3. # Karl Taylor

1.3.1.4. # Brenda Waworga

1.3.1.5. # Svitlana Vronska

1.3.1.6. # Sean Archer

1.3.2. # RGG EDU - Portrait

2. Tài chính

2.1. 100.000.000

2.1.1. 2019 : 11.500

2.1.1.1. T8 : 2700 + 1000 + 1000

2.1.1.2. T9 : 2700 + 500

2.1.1.3. T10 : 3450

2.1.1.4. T11 : 2700

2.1.1.5. T12 : 2700

2.1.2. 2020 : 35.000

2.1.2.1. G1

2.1.2.1.1. M1: 3450

2.1.2.1.2. M2 : 2700

2.1.2.1.3. M3 : 2700

2.1.2.2. G2

2.1.2.2.1. M4 : 3450

2.1.2.2.2. M5 : 2700

2.1.2.2.3. M6 : 2700

2.1.2.3. G3

2.1.2.3.1. M7 3450

2.1.2.3.2. M8 : 2700

2.1.2.3.3. M9 : 2700

2.1.2.4. G4

2.1.2.4.1. M10 : 3450

2.1.2.4.2. M11 : 2700

2.1.2.4.3. M12 : 2700

2.2. Tăng lãi suất

2.2.1. Gửi tiết kiệm : 7,6% ( 05-2020 )

2.2.2. Chứng chỉ tiền gửi

2.2.3. Quỹ mở ( 12%)

2.2.3.1. Cổ phiếu : 12%

2.2.3.2. Bất động sản

3. Công việc

3.1. Dựng phim

3.1.1. Hiện tại

3.1.1.1. Edius 8.0

3.1.1.1.1. Plug-in

3.1.1.2. After effect CC - 2019

3.1.1.2.1. Plug-in

3.1.1.3. Adobe Premier

3.1.1.3.1. Lower third( mogrt)

3.1.2. Định hướng

3.1.2.1. Title : lower third motion

3.1.2.2. Project baby

3.1.2.3. Project weding

4. Ăn uống

4.1. Ăn sáng

4.1.1. Bánh mì

4.2. Ăn chính

4.2.1. Các món tốt cho Não

5. Sở thích

6. Ảnh hưởng

6.1. # Napoleon Hill - môn thành công khoa học

6.2. # Thomas Edison - nhà thương gia, khoa học,

6.3. # Andrew Carnegie - ông vua thép

6.4. # John Davison Rockefeller - vua giàu mỏ

7. Đọc sách

7.1. Napoleon Hill

7.1.1. Chiến thắng con quỷ trong bạn

7.1.2. Nghĩ giàu và làm giàu

7.2. Philip kotler

7.2.1. Những khái niệm maketing

8. Maketing ( Quảng cáo - Quảng bá )

8.1. Các kênh quảng cáo

8.1.1. Facebook

8.1.2. Zalo

8.1.3. Youtube

8.1.4. Web ( wordpress )

9. Học hỏi và mục tiêu

9.1. Sống khoẻ

9.1.1. Ăn : yến mạch + uống sữa

9.1.2. Tập thể dục : 100 cái

9.2. Kỹ năng

9.2.1. Đọc sách

9.2.2. Tự do tài chính

9.2.3. Quản lý thời gian