คอลลีฟะห์อบูบักร อัซซิดดิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอลลีฟะห์อบูบักร อัซซิดดิก by Mind Map: คอลลีฟะห์อบูบักร อัซซิดดิก

1. ดะวะห์บุคคลสำคัญ

1.1. อบูอุบัยดิลลาฮ บินอัยยัรรอห

1.2. อุสมาน บินอัฟฟาน

1.3. อับดุลเราะห์มาน บินเอาฟ

1.4. ชะอัด บินอบ๊วะกอส

1.5. ซุเบร บินเอาวาม

1.6. ตอลฮะห์ บินอุบัยดิลละห์

2. ครอบครัว

2.1. ลูก

2.1.1. อาอีชะห์

2.1.2. อัสมาอ์

2.1.3. อุบดุลเราะมาน

2.1.4. มูฮัมหมัด

2.1.5. อับดุลเละห์

2.1.6. อุมมุกัลซูม

2.2. ภรรยา

2.2.1. อูมมุรุมมาน บินตี อัลฮาริส

2.2.2. กุตัยละห์ บินตี อับดุลอุซซา

2.2.3. อัสมาอ์ บินตี อุมันส์

2.2.4. ฮาบีบะห์ บินตี คอยรียะ

2.3. มารดา

2.3.1. ซัลมา บินตี ซัคร /ฉายาอุมมุคัยร

2.4. บิดา

2.4.1. อุษมาน /ฉายาอบูกูฮาฟะห์

3. การเข้ารับอิสลาม

3.1. รับอิสลามด้วยความสมัครใจและไม่ลังเล

3.2. เป็นบุคคลเเรกจากบรรดาชายฉกรรจ์ที่เข้ารับอิสลาม

4. ชีวประวัติ

4.1. ชื่ออับดุลเลาะห์ บิน อาบีกูฮาฟะห์

4.2. ชื่อเดิมก่อนเข้ารับอิสลาม อับดุลกะบะฮ์

4.3. เผ่ากูรอยช์ ตะกูล ตะมีม

4.4. มีฉายา อัซซิดดิก/อัลอาติก

4.5. วันที่เกิด/เสียชีวิต

4.5.1. เกิด ค.ศ.5043 เมืองมักกะฮ

4.5.2. เสียชีวิต เดือนญามาดิลอาคิร ฮ.ศ13 เมืองมาดีนะ

4.5.3. หลังจากปีช้าง 2ปี

5. บุคลิกภาพและคุณลักษณะ

5.1. รูปร่างผอม ผิวขาว

5.2. พูดจาฉะฉาน เป็นคนสุภาพ

5.3. ใจบุญ ชอบช่วยเหลือ

5.4. อ่อนโยน ร้องไห้ง่าย

5.5. เป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง

6. ความประเสริฐ

6.1. เป็นพ่อตาของท่านนบี

6.2. เป็นผู้ถูกเลือกเพื่อทำการละหมาดเเทนนบี

6.3. เป็นคนเเรกที่เข้าสวรรค์จากประชาชาติท่านนบี

6.4. เป็นสหายรักของท่านนบี

6.5. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนบี

7. การช่วยเหลือต่อท่านนบี

7.1. บริจาคทรัพย์ทั้งหมดในหนทางของอัลลอฮ

7.2. ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ท่านนบี

7.3. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายจากสัตว์โดยใช้ตัวเองป้องกัน

7.4. ปกป้องท่านนบีจากการถูกทำร้ายโดยชาวมุชริก

8. การเป็นคอลีฟะห์

8.1. คุตบะห์เเรก

8.1.1. การถ่อมตัว

8.1.2. การเชื่อฟังต่อผู้นำ

8.1.3. การญีฮาด

8.1.4. ความเสมอภาค

8.1.5. ความรับผิดชอบ

8.2. การประชุมหารือ

8.2.1. ศาลาของบะนีซะอีดะห์ ที่ษะกีฟะห์

8.3. การดำรงตำแหน่ง

8.3.1. 2ปี 3เดือน

9. ลักษณะการปกครอง

9.1. ใช้อัลกุรอานและซุนนะห์ในการตัดสิน

9.2. มัสยิดเป็นศูนย์กลางการศึกษา

9.3. แต่งตั้งสภาและมัจลิสหารือ

9.4. แต่งตั้งสำนักงานนิติบัญญัติ อุมัร บินคอตตอบเป็นหัวหน้า

9.5. แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งเป็น 10จังหวัด

9.6. ปกครองแบบเด็ดขาดและเท่าเทียมกัน

10. ผลงาน

10.1. ส่งกองทัพอุซามะห์ บินเซต

10.2. ทำสงครามปราบปราม

10.2.1. ผู้เป็นมุรตัด

10.2.2. ผู้ที่อ้างตนเป็นนบี มูซัยละมะตุลกาซาบ

10.2.3. ผู้ไม่จ่ายซะกาด

10.3. พิชิต

10.3.1. ชาม ฮ.ศ.12

10.3.2. อิรัก ฮ.ศ.13

10.4. นำอิสลามสู่คาบสมุทรอาหรับอย่างสมบูรณ์

10.5. รวบรวมอัลกุรอาน

11. การเสียชีวิต

11.1. 12 ญะมาดิลอาคิร ฮ.ศ.13

11.2. อายุ 63ปี

11.3. ศพถูกฝังในบ้านอาอีชะห์ข้างท่านนบี