นางสาวอทิตยา เค้ามิม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นางสาวอทิตยา เค้ามิม by Mind Map: นางสาวอทิตยา เค้ามิม

1. ประวัติส่วนตัว

1.1. ชื่อ

1.1.1. นางสาวอทิตยา เค้ามิม

1.1.2. Miss.athittaya Kaomim

1.2. ชื่อเล่น

1.2.1. ฝน

1.3. วันเดือนปีเกิด

1.3.1. วันอาทิตย์ ที่27 ตุลาคม 2545

1.4. อายุ 17 ปี

1.5. ที่อยู่

1.5.1. บ้านเลขที่ 544 ม.5 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

1.6. ช่องทางติดต่อ

1.6.1. fb.Fon athittaya

1.7. รูปประจำตัว

1.8. E-Mail

1.9. ประวัติการศึกษา

1.9.1. ชั้นอนุบาล 1-3

1.9.1.1. โรงเรียนวัดเขาพระ

1.9.2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

1.9.2.1. โรงเรียนวัดเขาพระ

1.9.3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1-3

1.9.3.1. โรงเรียนอุ่ทอง

1.9.4. กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.9.4.1. โรงเรียนอู่ทอง

1.10. นิสัยส่วนตัว

1.11. คติประจำใจ

1.12. ความชอบส่วนตัว

1.13. ควมใฝ่ฝันในอนาคต

1.13.1. มีบ้านมีครอบครัวที่มั่นคง