โบราณสถานตุมปัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โบราณสถานตุมปัง by Mind Map: โบราณสถานตุมปัง

1. เรื่องเล่า

1.1. งูบองหลา(จงอาง) และเสือ

1.2. คนหายไปจากป่าตุมปัง

1.3. กรุพระนางตราในโบราณสถานตุมปัง

1.4. นายทหารยศนายพันทำพิธีขอพระนางตรา

1.5. กระปุกใส่เครื่องหอมเป็นเหตุ

1.6. รากไม้เป็นเหตุทำให้ไม่ได้นอน

1.7. เจองูใหญ่ในป่าโบราณสถานตุมปัง

1.8. พิธีกรรมเชื้อทวดตุมปัง

2. สถานที่ตั้ง

2.1. ตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

3. ประวัติ

3.1. “วัดตุมปัง(ร้าง)” ซึ่งสมัยก่อนการขุดค้นโดยกรมศิลปากร อย่างเป็นทางการได้มีการสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นเทวสถานเนื่องจากมีการพบชิ้นส่วน ของรูปเคารพท่อนล่าง และได้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระวิษณุ ซึ่งชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อน ได้มีการขุดพบเทวรูปดังกล่าวและยกขึ้นหลังช้างออกจากป่าแต่เกิดพลัดตกลงมาทำให้เทวรูป แยกเป็น 2 ท่อน ชาวบ้านเก็บเฉพาะท่อนบนไปและไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด

4. สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

4.1. เนินโบราณสถานหมายเลข 1

4.2. เนินโบราณสถานหมายเลข 2

4.3. เนินโบราณสถานหมายเลข 3

4.4. เนินโบราณสถานหมายเลข 4

4.5. สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

5. พิธีกรรมและกิจกรรม

5.1. ทำบุญประจำปี

6. ระเบียบปฎิบัติและข้อห้าม

6.1. ห้ามสัมผัส ลูบคลำแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆภายในโบราณสถาน

6.2. ห้ามขีดเขียน วาดรูปหรือการกระทำที่ทำให้เกิดรูปรอยต่างๆ

6.3. ห้ามกระทำการใดๆที่ทำให้โบราณสถานชำรุดเด็ดขาด

6.4. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลที่ก่อให้เกิดความสกปรก

6.5. ห้ามปีนป่ายหรือเหยียบหย่ำขึ้นไปบนโราณสถานหรือโบราณวัตถุ

6.6. ห้ามหยิบฉวยหรือขโมยโบรราณวัตถุและชิ้นส่วนของโบราณสถาน

6.7. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ

7. หลักฐานทางประวัติศาสตร์

7.1. เทวรูปพระวิษณุ

7.2. ฐานเทวรูป

7.3. ฐานเสาอาคาร

7.4. ฐานเสาทำจากหินปูน

7.5. อิฐ

7.6. สระน้ำโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 สระ