ร่างกายของฉัน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ร่างกายของฉัน by Mind Map: ร่างกายของฉัน

1. ส่วนประกอบของร่างกาย

1.1. ประกอบด้วย

1.1.1. หู

1.1.2. ตา

1.1.3. จมูก

1.1.4. ปาก

1.1.5. มือ

1.1.6. แขน

1.1.7. ขา

1.1.8. เท้า

2. หน้าที่ของอวัยวะ

2.1. หู

2.1.1. ฟังเสียงได้ยินสิ่งต่างๆ

2.2. ตา

2.2.1. มองเห็นสิ่งต่างๆ

2.3. ปาก

2.3.1. พูด

2.4. จมูก

2.4.1. ดมกลิ่น

2.5. เท้าและขา

2.5.1. เดิน วิ่ง พยุงการเคลื่อนที่

2.6. แขนและมือ

2.6.1. หยับจับ

3. วิธีดูแลร่างกายให้สะอาด

3.1. การอาบน้ำ

3.2. การแปรงฟัน

3.3. ล้างมือให้สะอาด

4. อาหารดีมีประโยชน์

4.1. อาหารหลัก 5 หมู่

4.1.1. โปรตีน

4.1.2. คาร์โบไฮเดรต

4.1.3. เกลือแร่

4.1.4. วิตตามิน

4.1.5. ไขมัน