ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ by Mind Map: ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

1. นิตยา ประพฤติกิจ

1.1. การนับ

1.1.1. ตัวเลข

1.1.2. สิ่งแรก

1.1.2.1. ความหมาย

1.1.2.2. ลำดับ

1.1.2.2.1. .

1.2. ตัวเลข

1.2.1. เด็ก

1.2.1.1. ตัวเลข

1.2.1.2. ชีวิตประจำวัน

1.2.1.2.1. เล่น

1.2.2. ครู

1.2.2.1. วางแผน

1.2.2.1.1. กิจกรรม

1.3. การจับคู่

1.3.1. ฝึกฝน

1.3.1.1. สังเกต

1.3.1.1.1. ลักษณะ

1.3.2. เหมือนกัน

1.3.3. ประเภทเดียวกัน

1.4. การจัดประเภท

1.4.1. สังเกต

1.4.1.1. คุณสมบัติ

1.4.1.1.1. รอบตัว

1.5. การเปรียบเทียบ

1.5.1. สังเกต

1.5.2. ความสัมพันธ์

1.5.3. รู้

1.5.3.1. หนัก

1.5.3.2. เบา

1.5.3.3. มากกว่า

1.5.3.4. น้อยกว่า

1.5.3.5. ยาว

1.5.3.6. สั้น